Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Unieke themadag ‘De Laatste Tuin’ tijdens O’FEST

vrijdag 21 april 2017

Tijdens het O’FEST, het Festival van het Tuinontwerp welk van 12 t/m 17 juni 2017 in Apeldoorn plaatsvindt, zal elke dag in het kader van een ander thema staan. Op woensdag 14 juni is dat: De Laatste Tuin.

Een poëtische titel voor een onderwerp dat de aandacht legt op begrippen als afscheid nemen, begraven, herinneren, rouwen. Fenomenen die in onze huidige samenleving meer en meer aandacht krijgen en zich manifesteren. De uiting van deze emoties is ook gekoppeld aan een plek of een plaats en dient vorm gegeven te worden, een ontwerp te krijgen. Een opdracht die in het bijzonder weggelegd kan zijn voor de tuin- en landschapsontwerper van de kleine schaal.

De dag is opgebouwd uit drie onderdelen die tezamen of apart kunnen bijgewoond worden.
De avond start om 19u30 en is een symposium, beschouwend van karakter. Vier sprekers geven hun visie op de toekomst van herdenken. Ieder vanuit hun eigen vakgebied.
- Ada Wille (landschapsarchitecte met specialisatie begraafplaatsen)
- Maarten Doorman (auteur en filosoof. Hij doceert cultuurfilosofie aan de Universiteit van Maastricht en kunstkritiek aan de Universiteit van Amsterdam).
- Martin Hoondert (universitair docent ‘Muziek, Religie & Ritueel’ aan de Universiteit van Tilburg)
- Wim Cappers (cultuurhistoricus. De geschiedenis van de dood in Nederland is sinds 1981 zijn hoofdonderwerp)

In de middag komen er vanaf 13u30 vier sprekers vertellen over een concreet project waar zij aan werken. Allen hebben een andere expertise, waardoor het ook voor hen inspirerend zal zijn:
- landschapsarchitect Lodewijk Baljon over het herinneringspark voor WOI in België;
- onderzoeker Laurie Faro over haar onderzoek naar de toekomst van het herdenken van WOII;
- Ingeborg Meulendijks over haar recente project ‘Aan mijn liefste…’ het paviljoen dat op begraafplaats Daelwijck in Utrecht gerealiseerd wordt;
- Marc de Bie doctor in de archeologie, over zijn onderzoek naar concrete mogelijkheden om in Vlaanderen natuurbegraafplaatsen in te richten en de vraag of hiermee aangesloten kan worden bij eerdere prehistorische tradities.
Naar aanleiding van deze verhalen zullen de dagvoorzitsters Laura Knoops en Leonie Brinks een discussie op gang te brengen met het publiek. Ter verrijking van de ideeën en standpunten van zowel sprekers als deelnemers van het symposium.

In de ochtend wordt om 09u30 gestart met een bezoek aan een begraafplaats in Apeldoorn, waar een ontwerpopgave aan gekoppeld is. Karsten Orth landschapsarchitect bij Gemeente Apeldoorn geeft een inleiding. Deze ochtend heeft een vervolg in de vorm van een workshop op de donderdag en vrijdag. De uitkomst van de workshop zal op zaterdagmiddag aan het einde van de middag gepresenteerd worden.

Deelnemers kunnen zich aanmelden via info@ontwerpinstituut.nl, welk verantwoordelijk is voor de organisatie van dit evenement. Kosten bedragen 35 euro voor het middag- en 60 euro voor het avondprogramma, samen 95 euro inclusief warm buffet en koffiearrangement. Voor deelname aan de workshop kan men zich apart opgeven en wordt informatie toegestuurd.
Deze unieke bijeenkomst vindt plaats in het ACEC gebouw te Apeldoorn, bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder