nieuws

Facultatieve
Sponsors

UITVAART CAO-ONDERHANDELINGEN HERVAT

13 september 2006

Partijen hebben op 7 september weer met elkaar gesproken. Over en weer zijn wederzijdse standpunten uitgesproken en verduidelijkt. Deze uitwisseling van standpunten heeft voldoende aanknopingspunten opgeleverd om het overleg te hervatten.

Afgesproken is om de CAO-onderhandelingen voort te zetten en een paritaire werkgroep samen te stellen, die de verdere flexibilisering van arbeid voor beide partijen zal terugbrengen tot een onderwerp waarover onderhandeld kan worden.

Beide partijen zullen zich sterk maken om nog dit jaar een CAO te kunnen afsluiten met een looptijd tot en met 30 juni 2008.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Joh.C. Hoekman (tel. 0113 - 31 14 44) namens de werkgeversdelegatie, of de heer S. Bak (tel. 035 - 646 05 80) namens de werknemersdelegatie.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >