Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Tweede natuurbegraafplaats Hilversum wordt aangelegd

dinsdag 11 juni 2024

Uitvaartstichting Hilversum heeft landschapsarchitecte Sylvia Karres gevraagd een ontwerp te maken voor de aanleg van een nieuwe (tweede) natuurbegraafplaatsop de Noorderbegraafplaats in Hilversum. En dat is gelukt. Het plan is klaar en dit wil ik graag met u allen delen. Sylvia Karres heeft met respect voor de kaders van Dudok een prachtig, verfrissend ontwerp gemaakt voor de aanleg.

Waarom?

De achterliggende gedachte is tweeledig, enerzijds omdat er steeds meer mensen kiezen voor een natuurlijke vorm van lijkbezorging, een natuurgraf. Een plek waar mensen het lichaam van hun dierbare met respect voor de natuur weer terug geven aan de natuur. De levenscirkel is rond. En hoe mooi is het als je een natuurgraf kunt uitzoeken in Hilversum, daar waar je leeft, woont en werkt. En bij deze tweede natuurbegraafplaats hebben wij de nodige lessen geleerd van en door onze eerste natuurbegraafplaats (Bosdrift) waar inmiddels 155 bomen zijn geplant en alle graven zijn verkocht/gereserveerd. Al vele malen hebben wij daar een natuurbegrafenis mogen begeleiden, en komen nabestaanden samen in de aula of de Huiskamer van Springer.
De andere reden is dat er nog slechts 37% van de graven op de Noorderbegraafplaats een rechthebbende hebben. Dit betekent dat deze unieke plek, als we geen andere maatregelen nemen, geleidelijk aan achteruit zal gaan. Er is onderhoud nodig, er wordt herdacht, er komen bezoekers en nu al zien we, dat als een locatie te weinig gebruikt wordt, deze achteruitgang sneller gaat dan nodig. Dus we willen alles doen als Uitvaartstichting Hilversum ‘om het leven terug te geven aan de Noorderbegraafplaats’.
Daarnaast zie ik het als mijn opdracht, om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst in Hilversum alle wettelijk toegestane vormen van lijkbezorging mogelijk gaan worden. Cremeren, begraven, natuurbegraven, diverse vormen van asbestemming, maar ook op enig moment resomeren zal onderdeel gaan uitmaken van onze dienstverlening.

Wat hebben we geleerd van natuurbegraven op de Bosdrift?

En wat hebben wij dan geleerd van onze ervaringen op de Bosdrift. Dat een natuurgraf zo puur, zo natuurlijk als mogelijk moet en kan zijn. En dat hier op geen enkele wijze persoonlijke spulletjes, lampjes, geplaatst mogen worden. Hier op de Noorderbegraafplaats kies je voor een graf, met als herkenning een houten boomschijf. Niks meer en niks minder. En we willen hier nog een stapje verder gaan.
Want als je kiest voor deze natuurlijke vorm van begraven, dan is in de prijs van een natuurgraf met eeuwigdurende grafrust inbegrepen dat je ooit begraven zult worden in de cocoon. De eerste levende doodskist die de natuur verrijkt door slechts in 45 dagen biologisch af te breken en onze voedingsstoffen op de meest natuurlijke manier terug te geven. De cocoon wordt standaard geleverd met een zacht bedje van mos. Je krijgt een tegoedbon bij het reserveren van een graf. Het vastleggen van deze belangrijke beslissing geeft jou de zekerheid dat dezelfde waarden die voor jou belangrijk zijn tijdens het leven ook een plek krijgen bij jouw afscheid. Laten we de natuur verrijken voor de huidige en toekomstige generaties. 

Hoe gaan we nu verder?

Graag wil ik iedereen in de gelegenheid stellen, om vragen te stellen, en om onze plannen, die na de zomer gerealiseerd gaan worden, toe te lichten en met u te delen.

En dus is er een avond/middag georganiseerd voor iedereen die rechthebbende is van een graf op deze mooie begraafplaats:

Dinsdag 18 juni van 16.00 tot 19.00 uur – voor rechthebbenden van een graf op de Noorderbegraafplaats.

U kunt zich hiervoor aanmelden via aanmelden@uitvaartstichtinghilversum.nl en vermeld hier dan de datum bij aub en welk tijdstip u past. Dan weten wij hoeveel gasten wij mogen verwachten.

De presentatie zal om 16.15 uur zijn en om 17.30 uur nogmaals.

Maandag 1 juli en dinsdag 2 juli van 16.00 tot 19.00 uur voor iedereen die belangstelling heeft in natuurgraven op de Noorderbegraafplaats.

Ik zal deze dagen drie keer een presentatie verzorgen om 16.30 uur, om 18.30 uur en om 19.30 uur. Ook is er gelegenheid om te gaan kijken, waar we dit plan op de begraafplaats gaan realiseren. En natuurlijk is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Ook hiervoor geldt weer graag aanmelden via aanmelden@uitvaarstichtinghilversum.nl en vermelden voor welke datum en welk tijdstip u komt. Dan kunnen wij hier met onze catering ook rekening mee houden.

Ik hoop dan ook u allen te mogen ontmoeten op een van onze bijeenkomsten. Graag wil ik dat de mensen woonachtig in Hilversum, vanuit de Uitvaartstichting Hilversum de mogelijkheid krijgen om alle vormen van lijkbezorging die wettelijk zijn toegestaan, te kunnen aanbieden.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met ons kantoor. Telefoon 035 – 621 09 60.

Wilt u mij persoonlijk spreken stuurt u mij dan een bericht avanloon@uitvaarstichtinghilversum.nl

Tot ziens,

Anita van Loon

Directeur Uitvaartstichting Hilversum

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder