nieuws

Facultatieve
Sponsors

Twee nieuwe uitspraken Ombudsman voor het Uitvaartwezen

10 februari 2011

Zojuist heb ik op de website van het Klachteninstituut (www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl) twee nieuwe uitspraken gezet.

Klacht 2010-47 gaat over het ten onrechte niet toekennen van ledenvoordeel. Volgens klager had er een overeenkomst tot stand moeten komen tussen de opdrachtgever en de aangewezen uitvaartondernemer en is dat ten onrechte niet gebeurd. Bij het melden van het overlijden is er te weinig moeite gedaan om de wensen van de nabestaanden te passen binnen de voorwaarden om tot uitkering van het ledenvoordeel over te gaan. Er zijn specifieke omstandigheden die hierbij een rol spelen. Aan klager wordt het misgelopen ledenvoordeel toegekend.

Klacht 2010-55. Klaagster is van mening dat er een all-in polis is. Volgens haar zijn bepaalde posten, die op de factuur staan, niet verrekend met de polis. Er blijkt echter een verzekering te zijn die geld uitkeert. Wel is er sprake van een dienstenpakket dat door de uitvaartondernemer wordt aangeboden in plaats van de geldwaarde van de verzekering, maar dan moet er gebruik gemaakt worden van locaties van de uitvaartondernemer. Klaagster wist dat niet, maar zou er niet voor hebben gekozen. Klaagster had wel hierop moeten worden gewezen en de klacht had voortvarender kunnen worden behandeld door de ondernemer. De andere onderdelen van de klacht worden ongegrond bevonden. Er wordt geen vergoeding toegekend (mede omdat klaagster niet is geschaad).

De gehele geanonimiseerde uitspraken zijn na te lezen op onze website.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >