Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (SKLU) publiceert Jaarverslag 2023

vrijdag 7 juni 2024

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (SKLU) heeft vandaag haar jaarverslag over 2023 gepubliceerd. Het verslag biedt een gedetailleerd overzicht van de activiteiten en bevindingen van de ombudsman en het bestuur in het afgelopen jaar.

Hoogtepunten uit het jaarverslag 2023:

1. Vermindering van klachten: In 2023 hebben 107 personen contact opgenomen met het klachteninstituut, een lichte daling ten opzichte van de 112 contacten in 2022. Het aantal klachten dat leidde tot een bindend advies daalde van 19 naar 14.

2. Efficiƫntie in klachtenafhandeling: De gemiddelde duur van de klachtenbehandeling bedroeg 12,7 dagen, een verbetering ten opzichte van 13,8 dagen in 2022.

3. Bestuurssamenstelling: Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van diverse brancheorganisaties, waaronder de BGNU, VMG, LVC, LOB en Nardus. In 2023 werd de heer R. Seldenrijk benoemd als onafhankelijk voorzitter en de heer J. Wesselius (Nardus) als vicevoorzitter.

4. Focus op onafhankelijkheid: De ombudsman functioneert onafhankelijk van het bestuur en geeft bindend advies waartegen alleen beroep bij de rechter mogelijk is. In 2023 werden 14 bindende adviezen uitgebracht, waarvan 8 (deels) gegrond werden verklaard.

5. Onderverdeling klachten: De meeste klachten hadden betrekking op uitvaartverzorging, gevolgd door problemen met offertes, facturen en tariefstellingen.

6. Samenwerking en publiciteit: De ombudsman heeft actief bijgedragen aan de transparantie in de branche door middel van columns in branchebladen en interviews.

De heer Eddy Heuzeveldt, ombudsman Uitvaartwezen, merkt op: "De trend van een dalend aantal klachten zet zich voort. Dit wijst erop dat de uitvaartbranche steeds beter inspeelt op de behoeften en verwachtingen van consumenten. Toch blijft het belangrijk om klachten zorgvuldig te behandelen en consumenten te beschermen."

De SKLU roept alle uitvaartondernemers op om zich aan te sluiten bij de brancheverenigingen die onderdeel uitmaken van de stichting. Dit bevordert niet alleen de transparantie en kwaliteit binnen de sector, maar biedt ook consumenten de zekerheid van een onafhankelijke klachtenbehandeling.

Voor meer informatie over het jaarverslag of om een klacht in te dienen, kunt u terecht op de website van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Jaarverslag 2023 downloaden

U kunt het Jaarverslag 2023 hier downloaden.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder