nieuws

Facultatieve
Sponsors

Sterfte in week 49 nog steeds verhoogd

11 december 2020

In week 49 (30 november tot en met 6 december 2020) overleden naar schatting 3 450 mensen. Dat zijn er ongeveer 75 meer dan een week eerder, toen 3 373 mensen overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 49 is echter nog 400 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste elf weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 49) overleden 4,7 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de oversterfte naar schatting bijna 9 duizend. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest.


Sterfte onder Wlz-zorggebruikers afgenomen

Op basis van de schatting voor week 49 is de sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, afgenomen. Er overleden ruim 1 200 Wlz-zorggebruikers in week 49. In de overige bevolking overleden ruim 2 200 mensen, een toename ten opzichte van week 48.

In de eerste elf weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 49) overleden bijna 2,2 duizend meer Wlz-zorggebruikers dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) waren dit er naar schatting 5,2 duizend.

Sterfte bij mannen en vrouwen in week 49 bijna gelijk

De sterfte nam in week 49 zowel onder mannen als onder vrouwen iets toe ten opzichte van een week eerder. De toename onder vrouwen lijkt iets sterker, waardoor in week 49 ongeveer evenveel mannen als vrouwen overleden: ruim 1 700.

In eerdere weken van de tweede golf van de corona-epidemie stierven meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn. Tijdens de eerste golf stierven ook meer mannen dan vrouwen; de oversterfte bij mannen was toen (week 11 tot en met week 19) 38 procent, bij vrouwen 29 procent.

Verhoogde sterfte bij alle leeftijden

De verhoogde sterfte is bij alle leeftijdsgroepen te zien. Onder 80-plussers overleden in week 49 naar schatting iets meer dan 1 900 mensen. Er overleden bijna 1 100 mensen van 65 tot 80 jaar en 450 mensen jonger dan 65 jaar.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >