Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rouw na zelfdoding

informatie voor nabestaanden

donderdag 2 juni 2006

Tot januari 2007 geeft de LSR speciale aandacht aan de impact van het verlies van een geliefd persoon door zelfdoding.

Nabestaanden van suïcide hebben veel gemeenschappelijk met andere nabestaanden.

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de beleving van rouw na zelfdoding. Daarbij is m.n. gebleken dat sommige van de rouwgevoelens na verlies door suïcide in de regel intensiever zijn dan na een ander overlijden. Niet alleen de vraag 'Waarom?' kan lange tijd een grote rol spelen maar ook schuldgevoelens, schaamte, boosheid en soms opluchting omdat aan het lijden een einde is gekomen.

Op de website www.verliesverwerken.nl kunt u onderstaande informatie nalezen.

Dezeis zowel bedoeld voor nabestaanden van suïcide als voor hun omgeving. Ook voor de media en andere specifieke beroepsgroepen is de informatie bruikbaar.

De speciaal voor dit thema ontwikkelde LSR-folder 'Rouw na zelfdoding' kunt u downloaden via onze website. In deze folder zijn, naast algemene informatie, handreikingen voor nabestaanden en voor de omgeving opgenomen. Meerdere exemplaren (10 stuks à €4,--) zijn te bestellen via de bestellijst.
Op de website staat een literatuurlijst met boeken over rouw na zelfdoding. In de lijst zijn niet alleen boeken voor volwassenen opgenomen, maar ook publicaties om kinderen, die met een verlies door zelfdoding geconfronteerd zijn, te ondersteunen. Enkele van de genoemde boeken zijn te koop via de bestellijst
Op 14 juni 2006 vindt de conferentie Weg van mij plaats over rouwende kinderen die met zelfdoding te maken hebben gekregen. Tijdens de conferentie wordt het boek 'Weg van mij', gepresenteerd, een werkboek voor kinderen die iemand hebben verloren door zelfdoding. Meer informatie vindt u op de website van Riet Fiddelaers.
Voor links naar sites met specifieke informatie over rouw na suïcide: klik hier. Op diverse sites is ook lotgenotencontact mogelijk.


(Kunt u bovenstaande links niet openen klik dan de themapagina op de website aan: http://www.verliesverwerken.nl/rouw/rouw-na-zelfdoding.php )Voor de media :

Mocht u in de komende periode een artikel of een tv- programma wijden aan het onderwerp 'de impact van zelfdoding', dan kunt u bellen naar de LSR info- en advieslijn 030 - 276 15 00 (9.00 - 12.00 uur).
Bij de LSR is een lijst van deskundigen op het gebied van rouw na zelfdoding aanwezig. Enkelen van hen zijn deskundig op een specifiek gebied. Afhankelijk van het doel en de gewenste invalshoek wordt dan bekeken met welke van de deskundigen contact opgenomen kan worden.
De werkgroep Verder uit België heeft, ook voor Nederland, een folder met richtlijnen voor de media ontwikkeld rondom de berichtgeving over suïcide. Deze folder is te downloaden op: http://server1.info/werkgroepverder.bex/actueel_folder_media_NL.pdf


Nabestaanden die hulp zoeken of een andere vraag hebben kunnen bellen naar de

informatie-advieslijn (030) 276 15 00 (9.00 - 12.00 u) of mailen naar info@verliesverwerken.nlMet vriendelijke groet,

medewerkers rouw en rouwzorg
Landelijke Stichting RouwbegeleidingDe Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR)

biedt een centraal punt waar iedereen terecht kan

voor informatie, publicaties en voorlichting over

rouw evenals voor eventuele verwijzing naar

diverse vormen van rouwzorg.

Postbus 13189
3507 LD Utrecht

tel: 030 - 276 15 00 (ma t/m vrij 09:00-12:00 uur)

e-mail: info@verliesverwerken.nl
website: www.verliesverwerken.nl

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder