nieuws

Facultatieve
Sponsors

"REVITUM", na het verlies

18 juli 2005


In Twente is, door een uniek samenwerkingsverband tussen een aantal Twentse organisaties die met vraagstukken rondom het overlijden te maken hebben, "Revitum" opgericht. "Revitum" is een volkomen nieuwe manier van benadering bij het aanbieden van professionele hulp op allerlei vaktechnisch gebied, bij mogelijke problemen die een nabestaande kan tegenkomen na een sterfgeval.

Na het verlies van een dierbare is ineens niets meer hetzelfde. Er is rouw, gemis en verdriet waar je een weg in moet vinden. Er moeten, voor de nieuw ontstane situatie, door de nabestaanden vaak, op korte termijn en terwijl ze feitelijk nog niet eens aan het verwerken van het verlies toegekomen zijn, veel zaken geregeld worden op allerlei gebied. Zoals uitkeringen, belastingen, bankzaken en erfrechtkwesties. Maar vooral en bovenal ook moet het verlies zelf zijn plaats krijgen. Kun je dit alles wel overzien, kun je het wel aan, is er toch hulp van deskundigen nodig? Dat weet je pas als het allemaal over je heen komt en als je opeens met al deze vragen en problemen wordt geconfronteerd.

Om via één adres, onder één vlag en met één gezamenlijke werkwijze eventueel gewenste hulp te kunnen bieden op het gebied van het emotioneel verwerken van het verlies en / of antwoorden te kunnen geven op alle praktische vragen die er kunnen zijn met betrekking tot een overlijden en zo een basis te leggen voor toekomstige invullingen, is "Revitum" in het leven geroepen.

"Revitum" is een netwerk van deskundigen die gezamenlijk deze dienstverlening hebben ontwikkeld.
Deelnemers zijn Vredehof Uitvaartverzorging, Buro Nazorg Nadat. .., Kienhuis Hoving Notarissen en Deloitte Belastingadviseurs. Vredehof zal deze dienstverlening gaan aanbieden bij alle door haar uitgevoerde uitvaarten.

De werkwijze is als volgt.
"Revitum" neemt kort na de uitvaart telefonisch contact op met de nabestaanden. Hierbij wordt op een open, vrijblijvende manier, maar wel met kennis van zaken, doorgesproken of er hulp geboden kan worden en op welk terrein. Als blijkt dat er een hulpvraag is, zal in een persoonlijk gesprek door een nazorgdeskundige hierop nader worden ingegaan, waarna eventueel wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld een belastingadviseur of notaris.
Bewust is er voor gekozen om, behalve bij de eerste telefonische "intake" gesprekken, voor de door de cliënt gevraagde dienstverlening wel kosten in rekening te brengen. Deskundigheid moet gegarandeerd zijn en deze vorm van dienstverlening past niet kosteloos in het verlengde van de uitvoering van een uitvaart. Bij alle stappen die gezet worden, worden van tevoren de hieraan verbonden kosten duidelijk met de nabestaande doorgesproken en vastgelegd, opdat de cliënt niet voor vervelende en onverwachte verrassingen komt te staan.
Voor deze dienstverlening is een geheel eigen, eensluidend tariefsysteem ontwikkelt. Dit is mogelijk door de gecoordineerde en gestructureerde manier van werken bij "Revitum".

Vaak blijken vragen van nabestaanden betrekking te hebben op meerdere vakgebieden. Gezamenlijk kunnen de aangesloten deskundigen via "Revitum" een brede dienstverlening aanbieden. De betrouwbaarheid, de kwaliteit en de namen van alle in Revitum gebundelde deskundigen staan garant voor de beste hulp op maat.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >