Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Reactie LOB op wijzigingsvoorstellen Wet op de lijkbezorging

donderdag 11 april 2007

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) heeft per brief gereageerd op de voorgestelde wetswijzigingen van de Wet op de lijkbezorging, alsmede haar visie gegeven op enkele actuele vragen en aandachtspunten die bij de behandeling van dit wetsvoorstel in de vaste kamercommissie Binnenlandse Zaken aan de orde zijn geweest.

Lees de brief

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder