Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Postzegelprijs 44 eurocent

Nieuwe tarieven TPG Post per 1 januari 2007

donderdag 30 augustus 2006

Amsterdam, 30 augustus 2006 – TNT N.V. heeft vandaag bekend gemaakt dat TPG Post per 1 januari 2007 zijn tarieven aanpast. Het tarief zal voor de binnenlandse (losse) brieven tot 20 gram worden verhoogd naar 44 eurocent. Het is de eerste tariefverhoging voor losse post in vijfenhalf jaar tijd. De tarieven voor brieven van 500 gram tot 3000 gram worden per 1 januari verlaagd tot € 2,64. TPG Post is voornemens het tarief van 44 eurocent tot 2010 niet opnieuw te verhogen.

Sinds 2001 is het tarief voor brieven niet verhoogd. De aangekondigde tariefstijging van gemiddeld 12,1% voor binnenlandse brieven tot 3000 gram, blijft binnen de inflatieontwikkeling van 12,5% sinds 2001. Met een postzegelprijs van 44 eurocent blijft TPG Post de goedkoopste 24-uurs service bieden in West-Europa en biedt het bedrijf de beste prijs-kwaliteitsverhouding in Europa. TPG Post opereert in een sterk veranderende markt. In 2001 is het Masterplan Kostenflexibilisering ontwikkeld. Dit plan is nodig om in de periode tot en met 2012 het hoofd te kunnen bieden aan de verwachte volumedaling veroorzaakt door substitutie van post door e-mail en door toenemende concurrentie. Het Masterplan omvat reorganisaties bij Operations, Marketing & Sales en Overhead. In de periode 2000-2006 zijn bij TPG Post 9.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Op dit moment denkt TNT N.V. in overleg met vakorganisaties en medezeggenschap na over aanvullende kostenbesparingen.

Het tarief voor losse poststukken tussen 250 en 500 gram wordt verlaagd van € 2,25 naar € 2,20. Voor de zwaardere poststukken (500 tot 3000 gram) wordt vanaf 1 januari 2007 het tarief verlaagd van € 3,00 naar € 2,64. Naast het tarief voor binnenlandse brieven zullen ook de tarieven voor frankeermachines, aangetekende post, en voor post en pakketten naar het buitenland wijzigen. Klanten van TPG Post die gebruik maken van een frankeermachine zullen per brief geïnformeerd worden. In oktober 2006 zullen, zoals gebruikelijk, alle zakelijke klanten van TPG Post geïnformeerd worden over de overige tariefwijzigingen van zakelijke post.

Per jaar geeft een gemiddeld huishouden ongeveer € 26,00 uit aan postzaken (postzegels, kerstpost, internationale zendingen en pakketten). De aangekondigde tariefwijziging leidt tot een gemiddelde stijging op deze uitgaven van minder dan € 2,00 per gezin per jaar. De OPTA heeft getoetst en bevestigd dat deze stijging van de tarieven binnen het wettelijk maximum valt.


De nieuwe postzegels zijn vanaf 11 december te koop bij de bekende verkooppunten van TPG Post. Klanten van TPG Post kunnen postzegels van 39 eurocent blijven gebruiken door 5 eurocent bij te plakken. Ook deze postzegels zijn vanaf 11 december in ruime mate verkrijgbaar.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder