nieuws

Facultatieve
Sponsors

Operationeel resultaat DELA in 2010: €102 miljoen

DELA: over de hele linie mooie resultaten in 2010

30 mei 2011


Eindhoven, 30 mei 2011 - In 2010 boekte DELA voor het eerst een operationeel resultaat van meer dan €100 miljoen: €102 miljoen. Alle bedrijfsonderdelen hebben bijgedragen aan dit goede resultaat.

Bekijk hier het jaarverslag over 2010


Foto Algemene Vergadering DELA 28 mei 2011

De marktaandelen bij verzekeringen én bij uitvaartverzorging zijn gestegen. Opvallend goed waren de productie van de nieuwe overlijdensrisicoverzekering in Nederland en de forse groei van uitvaartverzekeringen in België. De nettowinst was met €53 miljoen beter dan begroot en dat na aftrek van een historisch hoge winstdeling van ruim €80 miljoen. De solvabiliteit van DELA behoort al jaren tot de hoogste van de markt en is in 2010 verder gestegen. Ons eigen vermogen zit nu weer boven het niveau van voor de financiële crisis. Mooie cijfers, maar de mooiste cijfers zijn die van onze klanten: een 9 voor onze dienstverlening rondom uitvaarten en een 7,8 voor onze dienstverlening bij verzekeringen.

Groei in omzet en marktaandelen
De omzet van uitvaartverzekering en –verzorging groeide in totaal met 6% tot € 432 miljoen. In een krimpende markt voor uitvaartverzekeringen in Nederland is het marktaandeel van DELA gestegen van 20,4% naar 24,5%. Met onze nieuwe overlijdensrisicoverzekering behaalden wij in het vierde kwartaal een marktaandeel van bijna 7%, begin 2010 bedroeg dit marktaandeel minder dan 3%. Met een netto aanwas van 23.000 verzekerden verstevigde DELA in België haar positie als marktleider en kwam het marktaandeel uit op circa 25% (gemeten naar bestand). Het totaal aantal verzekerden steeg naar meer dan 3,2 miljoen. Het totaal verzekerd kapitaal bedraagt nu meer dan € 15 miljard.
Bij uitvaartverzorging nam de concurrentie toe, terwijl het totaal aantal uitvaarten in Nederland daalde. In die omstandigheden steeg het marktaandeel van DELA naar iets meer dan 20%; DELA verzorgde in Nederland bijna 28.000 uitvaarten. In België circa 11.500. Met de realisatie van twee crematoria, eind vorig jaar en de overname van zes crematoria en drie bouwlocaties van Crematoriagroep Best, begin dit jaar, zet DELA haar groeiambities voort en versterken wij de lokale aanwezigheid in het land. Het onderstreept het vertrouwen in de toekomst.

Kracht en kwaliteit van de coöperatie
In de Algemene Vergadering van DELA Coöperatie 28 mei jl. hebben de leden niet alleen de cijfers over 2010 goedgekeurd, maar is ook unaniem goedkeuring verleend voor wijziging van de statuten. Hiermee zijn de mogelijkheden om lid te worden van de coöperatie ingrijpend gewijzigd. Niet alleen zijn alle verzekerden op een uitvaartpolis lid van de coöperatie, ook verzekerden op de overlijdensrisicoverzekering en de op dit najaar te introduceren spaarverzekering zijn voortaan lid. Deze bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van DELA is zorgvuldig voorbereid. De unanimiteit van het besluit van onze leden geeft veel vertrouwen. Tevens zijn de bevoegdheden van de Algemene Vergadering aangescherpt en uitgebreid om polisvoorwaarden door middel van de toepassing van en-bloc clausules aan te passen. Zoals dat past bij een coöperatie, hebben de leden, onze verzekerden, daarmee het laatste woord over de aanpassingen in hún polissen.

Over DELA
Zo’n 200 vestigingen, 1.700 medewerkers en meer dan 3 miljoen verzekerden maken de coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al bijna 75 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nabestaandenzorg en financiële diensten op deze terreinen. Het is DELA’s ambitie dat haar leden en hun nabestaanden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartzorg, het keurmerk Privacy Waarborg en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE