Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Onthulling memoriezerk bij Dorpskerk Huizum

maandag 23 oktober 2017

Op vrijdagmiddag 27 oktober a.s. wordt een memoriezerk onthuld voor de stoffelijke resten van vijf personen die eerder werden aangetroffen in de Sixma-grafkelder in Huizum Dorp.

Daaraan voorafgaand vindt in de Dorpskerk om 15:00 uur een publiekelijk toegankelijke ceremonie plaats waarbij wordt stilgestaan bij het leven van betrokkenen en het bijzondere verhaal rond hun stoffelijke resten en hun definitieve rustplaats op de adellijke afdeling van het monumentale Huizumer kerkhof pal naast de Dorpskerk.
Wat is het geval?

In het voorjaar van 2016 maakt de familie Vossenberg aanstalten om een terras achter hun woning aan te leggen. De schep komt amper de grond in en stuit op wat later blijkt te zijn een grafkelder. Dat er een kelder in de tuin moest liggen is bij hun bekend maar dat hij zo dicht tegen hun woning aanligt, hebben zij niet verwacht. Nu moet het plan worden gewijzigd, eerst de grafkelder ontruimen en daarna maar het terras aanleggen. Bij het ontruimen van deze kelder komt de familie Vossenberg een royale 20 m3 puin en modder tegen, maar tot haar grote verbazing ook restanten van lijkkisten en stoffelijke overblijfselen. Het is de Sixma-grafkelder waarin naar later blijkt vijf personen in begraven zijn. De stoffelijke overblijfselen van deze vijf personen uit een aanzienlijk geslacht*) zijn eind 2016 na toestemming van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, toevertrouwd aan het kerkhof van de Dorpskerk van Huizum waarmee ze hun laatste rustplaats hebben verkregen. Het wel en wee van deze grafkelder, de daarin begraven personen en opdracht die de familie Vossenberg zich gesteld heeft, vormen, omlijst met orgelmuziek van het in 2015 gerestaureerde Van Dam-orgel de ingrediënten van een bijeenkomst op 27 oktober in de Dorpskerk van Huizum. De lezing wordt verzorgd door Coert van Beijma, een nazaat van één van de begravenen. Het orgel wordt bespeeld door Haijte Haijtema. Aansluitend op lezing en muziek vindt de onthulling van de op het gezamenlijke graf aangebrachte memoriezerk plaats. De middag wordt besloten met een nazit in de kerk. De bijeenkomst in de Dorpskerk, Huizum-Dorp 67, 8934 BS Leeuwarden begint om 15:00 uur (Inloop is vanaf 14:45 u.)

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder