nieuws

Facultatieve
Sponsors

Veel belangstelling voor symposium Herinneringsbos

3 april 2015


Landgoedontwikkelaars, Crematorium Tilburg en diverse ondernemers hebben het plan voor een herinneringsbos in Tilburg en omgeving. Om te onderzoeken of er voor dit plan voldoende draagvlak is, organiseerden zij op 2 april het symposium 'Rites de Passage, natuur als herinnering'. Een aantal sprekers namen vanuit verschillende achtergronden de aanwezigen mee in hun ideeën over het gebruik van natuur en in het bijzonder bomen en bos als ritueel bij herinneren. De ruim 70 aanwezigen bleken zeer geïnteresseerd in het initiatief.

Initiatief


In 2011 zegde de gemeente Tilburg haar medewerking toe aan een initiatiefvoorstel van Tine van de Weyer (PvdA) om met een herinneringsbos meer groen aan de stad toe te voegen. Inmiddels is er de initiatiefgroep Herinneringsbos Hart van Brabant die een bos voor ogen heeft waar ieder die dat wil kan herinneren en een boom kan markeren of planten bij gedenkwaardige levensmomenten als geboorte, huwelijk, jubilea en overlijden.

Symposium

Vier sprekers gingen ieder op hun vakgebied in op het gebruik van een bos bij rituelen. Zij sloten af met een prikkelende stelling waarover de aanwezigen vervolgens in discussie gingen. Dr. Wim Cappers, cultuurhistoricus, gaf een inleiding over de locatie en rituelen in het verleden en heden rond begraven en asbestemming. Dr. Tineke Nugteren, Universitair Docent Ritual Studies, hield een betoog over de behoefte die er is aan herdenken op bepaalde locatie en de tendens daarbij iets blijvends achter te laten. Denk maar aan de grote diversiteit aan bordjes, herdenkingsplekken en andere markeringen in onze omgeving. Met daarbij de vraag of iedereen hier nu zo blij mee is om deze persoonlijke markeringen overal tegen te komen? Martien van Bavel, Ruimtelijke Ordening Provincie Brabant, gaf aan dat er zeker mogelijkheden zijn voor iets als een herinneringsbos binnen de provincie, en dat initiatieven zoals deze passen binnen het bestaande beleid. Frans Kapteijns, boswachter Natuurmonumenten, hield tot slot een inspirerend verhaal over hoe volgens hem een bos er hoort uit te zien en dat een ieder die dat wil daarvan moet kunnen genieten.

Draagvlak?

Zo'n 70 mensen, actief in onder meer landgoedontwikkeling, groenvoorziening, ritueel- en uitvaartbegeleiding, ruimtelijke ordening en creatieve beroepen als fotografie, waren zeer geïnteresseerd in het initiatief. Al verschillen de meningen over de opzet. Bijvoorbeeld in hoeverre zo'n bos nu nieuw aangelegd moet worden of juist een bestaand bos moet zijn. Of dat een boom gebruikt wordt als herinnering bij overlijden van een dierbare, terwijl bijvoorbeeld een geboorte ook reden kan zijn om een boom te planten. En over de mogelijkheid om markeringen als bordjes, bloemen e.d. in het bos achter te laten. Duidelijk was wel dat de aanwezigen denken dat de natuur in de vorm van een bos voor veel mensen een mooie plek zal zijn om te herinneren en dat dit bos vrij toegankelijk en goed bereikbaar moet zijn.

Vervolg

De werkgroep gaat nu verder met de uitwerking van het initiatief, gesterkt in de gedachte dat zij op de goede weg zijn. Al is het eindpunt en de definitieve uitwerking nog niet duidelijk. Zoals initiatiefnemer van het eerste uur Van de Weyer aan het eind verwoordde: "Ik dacht in eerste instantie dat de opzet en ontwikkeling van een herinneringsbos vrij eenvoudig zou zijn, nu realiseer ik me dat er veel meer aan vast zit dan ik in eerste instantie dacht ."

Met eventuele vragen of voor meer informatie over het Herinneringsbos Hart van Brabant kunt u contact opnemen via herinneringsbos@gmail.com

Alles over het thema uitvaart in Tilburg vindt u in woord en beeld op Uitvaart-tilburg.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >