nieuws

Facultatieve
Sponsors

Reactie LOB op wijzigingsvoorstellen Wet op de lijkbezorging

11 april 2007

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) heeft per brief gereageerd op de voorgestelde wetswijzigingen van de Wet op de lijkbezorging, alsmede haar visie gegeven op enkele actuele vragen en aandachtspunten die bij de behandeling van dit wetsvoorstel in de vaste kamercommissie Binnenlandse Zaken aan de orde zijn geweest.

Lees de brief

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE