nieuws

Facultatieve
Sponsors

Ouders zijn ‘verdachten’ als een kind overlijdt

26 januari 2011

Een zeer ontroerende reportage van het televisieprogramma Uitgesproken (EO) zorgt voor een roep om onmiddellijke aanpassing van de procedures bij de dood van een kind. In de uitzending kwamen twee stellen aan het woord die na het overlijden van hun kind werden verhoord als verdachten. Artsen organisatie KNMG wil nu dat de NODO-procedure (Nader Onderzoek DoodsOorzaak) met spoed wordt ingevoerd om te voorkomen dat ouders ten onrechte in de verdachtenbank komen na de dood van hun kind, dat meldt de Telegraaf.

De NODO-procedure is er om in een neutraal onderzoek vast te kunnen stellen wat de doodsoorzaak is bij het overlijden van een minderjarige als niet direct duidelijk is wat de doodsoorzaak is. Sinds het invoeren van de nieuwe Wet op de lijkbezorging (vorig jaar) mogen artsen niet meer direct een overlijdensverklaring afgeven als een kind is overleden. Voordat de verklaring wordt afgegeven moeten ze altijd contact opnemen met de gemeentelijke lijkschouwer. Dit is een onderdeel van de NODO-procedure. Maar het probleem zit hem in het feit dat de procedure nog niet in zijn geheel is ingevoerd.

Eigenlijk is het de bedoeling dat er (indien er geen aanwijzingen zijn voor een onnatuurlijke dood) een uitvoerig onderzoek wordt gedaan om de doodsoorzaak te achterhalen. Ouders mogen daar dan zoveel als mogelijk bij aanwezig zijn. Maar doordat de procedure niet goed werkt wil het nu voorkomen dat men direct een onderzoek start waarbij justitie onderzoekt of er een misdrijf in het spel is. Voor ouders is dat vreselijk want hun overleden kind wordt in beslag genomen en de ouders zelf worden niet getroost of geholpen, ze worden behandeld en verhoord als verdachten. In de uitzending vertelde de twee stellen over de traumatische ervaringen die ze moesten ondergaan nadat hun kind plotseling was overleden. Een moeder beschreef hoe vreselijk de ervaring was toen een agent haar meedeelde dat het kind in beslag was genomen en werd afgevoerd in een witte lijkzak. Daarna werden de ouders na elkaar verhoord alsof ze hun kind wat hadden aangedaan.

De KNMG heeft vorig jaar april al een advies neergelegd bij de minister van Justitie over de inrichting van de procedures. Ze leverden daar ook een aangepast protocol bij dat dit soort misstanden moet voorkomen. De minister heeft kennelijk andere prioriteiten want tot op heden hebben de bewindslieden er geen besluit over genomen.

Bekijk hier de uitzending.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE