nieuws

Facultatieve
Sponsors

KRO-uitzending over misstanden in de uitvaartbranche.

10 maart 2005

In de KRO-uitzending van het programma ‘1opdeMiddag’ van donderdag 10 maart 2005 op radio 1, is tussen 16.30 en 17.00 uur aandacht besteed aan ‘Misstanden in de uitvaartbranche’.

Onder leiding van Liesbeth van der Kruit namen de Stichting de Ombudsman de heer C. van Marle, de Ombudsman Uitvaartwezen de heer G. Morren en de secretaris van De NUVU de heer Joh. C. Hoekman aan het gesprek deel.

Aan de hand van enkele casus en reacties van consumenten werd ingegaan op klachten welke voornamelijk betrekking hadden op onduidelijke polisvoorwaarden van (landelijke) natura-uitvaartverzekeraars en ernstige fouten in de uitvoering van uitvaarten. Ook het keurmerk voor de uitvaartbranche, waaraan op dit moment wordt gewerkt, kwam kort aan de orde. Dit is echter nog te prematuur om daar op in te kunnen gaan.

Misvatting over ombudsman
Gebleken is dat er een misvatting bestond, omdat werd aangenomen dat de Ombudsman Uitvaartwezen geen kwesties rond uitkeringen van natura-verzekeringen en uitvaartnota’s zou behandelen. Indien er sprake is van een onjuiste toepassing van de polisvoorwaarden, met als gevolg een te hoge uitvaartnota, is de ombudsman wel degelijk aanspreekbaar. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de klant kiest voor een onderneming die is aangesloten bij een brancheorganisatie welke is verbonden aan de Stichting Klachteninstituut Ombudsman Uitvaartwezen.


Wildgroei en koppelverkoop
Volgens de heer Hoekman is er sinds het wegvallen van vestigingseisen sprake van wildgroei van nieuwe uitvaartverzorgers zonder relevante opleiding. Hierdoor gaan onnodig dingen rond een uitvaart fout. Het ontbreken van opleidings- en vestigingseisen en het niet aangesloten zijn van uitvaartverzorgers/-ondernemers bij een goede brancheorganisatie doen de branche – en dus de consument – bepaald geen goed.

Ook koppelverkoop, zoals prijs- of kortingsafspraken met uitvaartondernemers en steenhouwerijen, waarvan drie landelijk werkzame natura-uitvaartverzekeraars zich veelvuldig bedienen, is een slechte zaak, aldus de heer Van Marle. De keuze van de consument wordt hierdoor nadelig beïnvloed of hieraan ondergeschikt gemaakt.

Namens De NUVU reageerde de heer Hoekman dat afspraken met leveranciers goed kunnen passen binnen de marktwerking van ondernemingen, zolang de klant daarvan geen nadelen ondervindt of zelf zijn keuze kan bepalen.


Oriënteren?
Verbazend was het dat de gesprekleidster aan het begin van het gesprek aangaf dat nabestaanden soms te weinig tijd hebben om over de keuze van een uitvaartverzorger na te denken en vervolgens de suggestie van De NUVU ‘dat de consument zich van tevoren zou moeten oriënteren’ afdeed met de opmerking in de trend van : ‘Ja zeg… ik ben voorlopig nog niet van plan om dood te gaan, dus waarom zou ik?’


Conclusies
Uit het gesprek in het radioprogramma zijn geen zinvolle conclusies getrokken, behalve dat het goed is om van tijd tot tijd eens te beoordelen of de uitvaartpolis nog aansluit op de wensen en mogelijkheden.

Volgens De NUVU zouden consumenten zich eerder en beter zouden moeten oriënteren over de mogelijkheden rond hun uitvaart en de keuze voor een bij een brancheorganisatie aangesloten uitvaartverzorger/-onderneming.

De NUVU is een sterk voorstander van het vooraf geven van informatie over mogelijkheden en kosten van een uitvaart en promoot dat ook. Zij adviseert consumenten dan ook om eerst hierover met een uitvaartverzorger te praten. Daarna kan dan worden vastgesteld of en welke uitvaartverzekering hier het beste bij past.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >