nieuws

Facultatieve
Sponsors

Klachteninstituut publiceert twee nieuwe uitspraken

7 oktober 2009

Mr. Karin Been, Ombudsman namens de Stichting Klachteninstituut voor het Uitvaartwezen heeft vandaag 2 nieuwe klachten gepubliceerd. De eerste gaat over voorlichting over een algemeen graf. De tweede klacht gaat over een nabestaande die zich beklaagt over het feit dat hij zijn moeder niet heeft kunnen begeleiden bij het overbrengen van het ziekenhuis naar het rouwcentrum.

In klacht 2009-49 gaat het o.a. om de voorlichting over een algemeen graf. De moeder van klaagster was 25 jaar geleden in een algemeen graf begraven. De vader van klaagster was onlangs ook in een algemeen graf begraven. Zowel de a.s. ruiming van het graf van haar moeder, als het verschijnen van een monumentje bij het graf van haar vader (nl. van de nabestaanden van de andere overledene in dat graf) brachten klaagster tot de overtuiging dat de uitvaartondernemer haar niet voldoende had voorgelicht over de implicaties van een algemeen graf. Daarnaast waren er nog klachten, o.a. over de kwaliteit van de kist.
De klachten zijn merendeels ongegrond verklaard.

In klacht 2009-53 beklaagt een nabestaande zich over het feit dat hij zijn moeder niet heeft kunnen begeleiden bij het overbrengen van hetziekenhuis naar het rouwcentrum. De ombudsman stelt hem in het gelijk. Daarnaast werd geklaagd over de inname van verzekeringspolissen, die gezamenlijk op een innameformulier zijn gezet, met vermelding van de hoogte van de betreffende polissen. Dit overzicht klopte niet, omdat twee polissen in elkaar waren opgegaan. Aan de ene kant wordt een uitvaartondernemer door het noteren van de hoogte van een polis niet aansprakelijk voor de daadwerkelijke uitkering door de verzekeringsmaatschappij maar aan de andere kant worden er wellicht enige (ongerechtvaardigde) verwachtingen gewekt. Dat kan worden voorkomen door expliciet uitingen hierover op het innameformulier te doen. Wat een service aan de nabestaanden had moeten zijn, werd in dit geval een last. De nabestaanden wordt een kleine vergoeding toegekend.

De samenvatting en de gehele geanonimiseerde uitspraken zijn te lezen op de website www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE