nieuws

Facultatieve
Sponsors

‘Bijna-Dood ervaringen' in Yarden Crematorium Daelwijck

9 november 2004

Yarden Crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 in Utrecht, organiseert op dinsdag 23 november 2004 een thema-avond over bijna-dood ervaringen. In de aula van het crematorium houdt Piet Hein van Seggelen van Stichting Merkawah uit Hilversum van 19.30 tot 22.00 uur een presentatie over bijna-dood ervaringen. De spreker gaat in op het verschijnsel dat kan optreden tijdens een periode van klinische dood, ziekte, een bijna-fataal ongeluk, zware bevalling of stervensproces. Maar soms treedt het ook op zonder duidelijke aanleiding. Per dag schijnen zo’n tien Nederlanders het verschijnsel mee te maken. De lezing is een initiatief van Yarden Vereniging. Belangstellenden worden vanaf 19.00 uur met koffie en thee in het crematorium ontvangen. Halverwege de avond is er een koffiepauze. Toegang is gratis, reserveren - tijdens kantooruren - is gewenst: telefoon 030 261 0244.

Angst
John Heskes, Manager Yarden Crematorium Daelwijck: ‘Met dit thema kunnen geïnteresseerden op een andere wijze kennismaken met het fenomeen dood. We vinden het belangrijk dat verschijnselen zoals een bijna-dood ervaring bespreekbaar zijn. Tijdens de avond is er volop gelegenheid vragen te stellen.
Yarden Vereniging is aanwezig om voorlichting te geven. Bij eerdere lezingen bleek dat nogal wat mensen soms heel lang met zo’n ervaring worstelen en graag hun verhaal kwijt willen tijdens zo’n avond.’
Stichting Merkawah begeleidt mensen die een bijna-dood ervaring hebben gehad. Daarnaast geeft de stichting voorlichting over het verschijnsel en verricht er onderzoek naar. Mensen die een bijna-dood ervaring hebben gehad, beschrijven bijvoorbeeld beelden uit de toekomst. Of ontmoetingen met mensen die overleden zijn, maar van wie ze dat op dat moment niet konden weten. Ook zijn verhalen bekend waarbij men tijdens de reanimatie boven het lichaam zweeft. Nadien kon men precies beschrijven hoe dit proces verliep en zelfs details van gesprekken navertellen. Mensen zeggen de ervaring te koesteren als een waardevolle beleving. Hun houding tegenover religie en leven na de dood is veranderd. Ze beweren minder angst voor de dood te hebben.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE