nieuws

Facultatieve
Sponsors

Begraven voor onbepaalde tijd straks mogelijk in Amsterdam

29 april 2021

Op de begraafplaatsen De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder kunt u straks kiezen voor een graf voor onbepaalde tijd, als het aan het college van B en W ligt. Als er geen nabestaanden meer zijn, wordt het graf niet geruimd, zolang de begraafplaats bestaat. De gemeenteraad besluit hierover op 26 mei 2021.

Op dit moment kun je iemand laten begraven voor 10 tot maximaal 50 jaar. De grafrechten van zo’n particulier graf kunnen steeds worden verlengd. Voor onze 2 gemeentelijke begraafplaatsen komt daar nu de keuze 'voor onbepaalde tijd' bij. Deze mogelijkheid geldt ook voor al bestaande graven.

Veel verzoeken

We kregen veel verzoeken voor ‘eeuwigdurende grafrust’ uit de hele samenleving. In de volksmond hebben we het over ‘eeuwig’, maar de juridische term is ‘onbepaalde tijd'. We hebben deze mogelijkheid goed onderzocht en besproken met gesprekspartners van verschillende religies en levensbeschouwingen. Amsterdam wil deze mogelijkheid bieden aan iedereen die dit wenst, wat je religie of levensbeschouwing ook is.

Waarom begraven voor onbepaalde tijd?

Er zijn mensen met of zonder religieuze achtergrond die graag op deze manier begraven willen worden. Daarnaast zijn er mensen die graag begraven willen worden in hun land van herkomst, waar een graf voor onbepaalde tijd gangbaar is. Door de coronacrisis is dat lastig of zelfs onmogelijk. Met graven voor onbepaalde tijd op de gemeentelijke begraafplaatsen De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder, bieden we de mogelijkheid voor eeuwigdurende grafrust.

Wat als er geen nabestaanden meer zijn?

De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaatsen als geheel. Nabestaanden onderhouden het graf zelf. Als er geen nabestaanden – rechthebbenden - meer zijn en een graf met grafrechten voor onbepaalde tijd niet meer wordt onderhouden, wordt de grafsteen verwijderd, maar het graf niet geruimd.

Uitgangspunt nieuwe tarieven

Voor het bepalen van het tarief voor een graf voor onbepaalde tijd zijn we uitgegaan van de huidige tarieven, die gelden voor een graf voor bepaalde tijd. We hebben de tarieven van 2 keer 50 jaar als uitgangspunt genomen. Zo betaalt iedereen naar verhouding dezelfde kosten. De belangrijkste kosten zijn voor onderhoud en beheer.

Wat gaat het kosten?

Hiermee komen we in 2021 op de volgende tarieven voor een graf voor 1 overledene. Op De Nieuwe Ooster is een graf categorie AA wat ruimer van opzet dan een A graf. Categorie AA is niet alleen ruimer van opzet, maar ligt ook op een mooiere plek. Als iemand kiest voor een familiegraf, zijn de kosten per persoon lager.


Verordening aanpassen

Om graven voor onbepaalde tijd te bieden, passen we artikel 8 van de Beheersverordening en de tarieven in de Heffingsverordening aan.

Besluit gemeenteraad

Deze voorstellen worden eerst op 19 mei besproken in de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Op 26 mei neemt de gemeenteraad een besluit.

Bron: Gemeente Amsterdam

Kijk voor uitgebreide informatie over het thema uitvaart in Amsterdam op www.begrafenis-amsterdam.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >