nieuws

Facultatieve
Sponsors

afro – surinaams rouwliederen festival

BARI PURU

5 oktober 2000


BARI PURU

afro – surinaams rouwliederen festival

is datgene wat Antillianen, Afrikanen, Hollanders, Surinamers en vele anderen bindt

Inleiding

In de Afro – Surinaamse cultuur zijn de liederen die gezongen worden bij het overlijden, de begrafenis en de rouwverwerking een cultureel erfgoed geworden van vele Surinamers en vooral van de Afro – Surinamers.

Deze liederen dragen behalve een historische culturele waarde echter ook heel veel emotionele lading. De afgelopen jaren zijn de liederen steeds via diverse stencils en blaadjes gebruikt. Stichting Makandra Gruppo heeft i. s. m. AB Tholen Concultancy en Colored Festival Projects deze liederen nu gebundeld en gepresenteerd in boekvorm. Het boek heet Nanga Palm.

Vanuit Nanga Palm wil Stichting Makandra Gruppo deze liederen – ze zijn in het Nederlands en Surinaaams [Sranang Tongo] presenteren in de vorm van “Bari Puru” Het Afro Surinaams Rouwliederen festival. Het doel van dit rouwliederen festival is om dit stukje Afro – Surinaams cultureel erfgoed te populariseren bij Afro – Surinaamse jongeren en diverse andere groepen uit de samenleving die middels deze soort liederen troost kunnen vinden bij het verlies van een dierbare.

Wij merken dat dit stukje Afro – Surinaams cultureel erfgoed verloren dreigt te gaan. Dit ondanks het feit dat er een groeiende belangstelling onder de Afro – Surinaamse jongeren bestaat voor eigen cultuur, eigen historie, eigen kunst, de eigen roots.

“Bari Puru” Het Afro Surinaams Rouwliederen festival zal een zekere link hebben met het rouwen en de rouwliederen uit onder meer de Afrikaanse en Antilliaanse cultuur. Dit vanwege de culturele historische en demografische aspecten. Hierbij moet gedacht worden aan onder meer de slavernij, de koloniale banden. Deze link zal ook tijdens het festival geëtaleerd worden.

Uit bovenstaande zullen drie unieke zaken elkaar treffen:

- nog nooit eerder zijn de rouwliederen uit de Afro – Surinaamse cultuur gebundeld in een bruikbaar document;

- nog nooit eerder is Nederland een Afro – Surinaamse Rouwliederen festival georganiseerd.

De organisatie
“Bari Puru” Het Afro Surinaams Rouwliederen festival wordt georganiseerd door Makandra Gruppo in samenwerking met. Stichting De Mix uit Den Haag en Stichting Het Atrium Den Haag.

Datum en plaats
De geplande datum voor de uitvoering is op zaterdag 2 en zondag 3 december. Op 2 zaterdag december in Zeehelden Theater aan de Trompstraat 342 en op zondag 3 december in het Atrium bij het Spuiplein in Den Haag.

De programmering
Zaterdag 2 december 2000 | Aanvang 19.00 uur

Zeehelden Theater Den Haag Trompstr. 342
Entree fl. 10,- [CJP, 65+. Ooievaarspas fl. 5,-]

Het programma voor deze dag is kleinschalig en omvat:

- Inleidingen over de wijze waarop Antillianen en Afrikanen [Ghanezen] met hun doden, de begrafenis en de rouwverwerking omgaan;

- Optreden van een Ghaneze muziekgroep met theater act;

- Optreden van Antilliaanse zanggroep met dans

Zondag 3 december 2000 | 12.00 uur – 17.00 uur
Atruim Stadhuis Den HaagSpui 71

Entree fl. 10,- [CJP, 65+. Ooievaarspas fl. 5,-]

Op de tweede dag is het programma gericht op een groter publiek. Het programma ziet er als volgt uit:

a. Een concert van The Resurrection Singers. Dit koor bestaat uit ruim 30 mannen en vrouwen. Het koor staat onderleiding van Alfons Wielingen [dirigent, zanger]. Het koor staat bekend om haar brede repertoire en artistieke invulling van haar koorzangkunst. De muzikale begeleiding geschiedt door pianist Glenn Gaddum. The Resurrection Singers hebben onder meer optredens verzorgd met: Stevie Wonder, Mariah Carey, Madeleine Bell, Denice Jannah, Gerda Havertong.

Het koor krijgt de opdracht om tijdens het festival een aantal rouwliederen ten gehore te brengen.

Het optreden van Soko Psalm groep Amimba o.l.v. Florecence Accord staat ook gepland.

b. Middels een dede-oso singiman [voorzanger rouwsessies] bij wordt samen met het publiek community singing bedreven. De heer Olieberg is een befaamde Surinaamse rouwliederen zanger. Hij brengt in Suriname middels participatie tijdens de rouw-troostzangavonden de authentieke rouwliederen ten gehore. Dat doet hij ook tijdens Bari Puru.

c. Bazuinkoormuziek o. l. v. Andre Jones; dit onderdeel markeert de muzikale ondersteuning tijdens het zingen van de liederen. De bazuinkoormuziekgroep bestaat uit blazers: tuba, saxofoon, trompet en hoorn. Andre Jones is dirigent en arrangeur. Andre heeft onder meer samen met broer Carlo Jones het project “De Nazaten van Prins Hendrik”, muzikaal ondersteund. Bazuinkoormuziek is gebaseerd op koraalmuziek en Christelijke liederen die getransformeerd zijn tot swingende Afro – Surinaamse muziektonen.

d. Worksshops. De worksshops zijn korte praktische sessies die dienen als handreiking omtrent dit thema. De volgende workshops staan gepland:

1. Rouwverwerking: hoe verder; door mevr. Sedoc;

2. De plaats van de EBG kerk en andere Christelijke kerken binnen het rouwproces bij Afro – Surinamers. Deze workshop wordt verzorgd door onder meer door ds. Bernhard;

3. De traditionele rituelen onder Afro – Surinamer door mevr. Markelo;

4. Het zingen van specifieke Afro – Surinaamse rouwliederen door dhr. Hiwat;

5. De uitvaart ondernemer met een multi culturele missie door mevr. Pengel.


e.Voordrachten en word performing van oner meer Justice Schmidt. Jonge word-performers krijgen de opdracht om middels gedichten hun emotie en visie over rouwverwerking ten tonele te brengen.

f. De cabaretiers Dino en Roxy. In de Afro – Surinaamse rouwverwerking is er altijd plaats voor Anansie Tories, moppen en anekdotes. Deze twee cabaretiers kunnen dat uitstekend vertolken

g.Er is ook ruimte gereserveerd voor andere flankerende activiteiten onder meer: presentatie van aflegverenigingen, info-stands.

De cross cultural meeting van de doelgroep
Binnen de samenleving zijn er vaak onderwerpen die alle mensen treffen. Het rouwliederenfestival bevat ook zulk een onderwerp: verlies van een dierbare en middels het zingen vertroosting geven.

Omdat dit onderwerp een breed maatschappelijk kader heeft, richt de organisatie zich op:

- de Afro – Surinaamse, Afrikaanse en Antilliaanse groepen;

- uit bovenstaande groepen een bijzonder aandacht voor de jongeren;

- de brede groep uit de samenleving die belangstelling heeft voor de wijze waarop mensen met meer dan de Nederlandse cultuur hun rouw via zang en muziek verwerken; hierbij moet gedacht worden aan mensen die in hun woon- en werksituatie in contact komen allochtonen van Afrikaanse en Caraibische afkomst.Publiekswerving
Om zoveel mogelijk publiek te bereiken zal er voor de toegang in het Atrium een geringe toegang worden geheven. Dit geldt ook voor het Zeehelden Theater.

Ter realisering van een goede bezetting in het theater en het Atrium zal voor de publiekswerving gebruik worden gemaakt van:

- de Haagse lokale media onder meer Radio Rutu, TV West, Radio West, Stadsradio Den Haag;

- de Afro – Surinaamse lokale media in de grote steden binnen het Randstedelijk Gebied;

- de mogelijkheden van de landelijke tv- en radio omroepen;

- de mailings van diverse cross culture organisaties en multiculturele uitvaartondernemers;

- de publiciteitskanalen van Zeehelden Theater en Het Atrium

- de specifieke kranten [Weekkrant Suriname, Pleasure];

- de Haagsche Courant;

- naar middelbare scholen wordt speciaal vervaardigd publiciteitsmateriaal aangeboden; tevens zullen jongeren gebruik kunnen maken van een speciale toegangsprijs;

- de mogelijkheden van de landelijke kranten;

- het publiciteitsmateriaal laten mee surfen bij andere evenementen.Om de bovenstaande publiekswerving te bewerkstelligen zal van de volgende items gebruik worden gemaakt:

- het uitbrengen van een persmap met de nodige berichten voor de media;

- het vervaardigen en de spreiding van flyers en affiches;

- de productie van een programma boekje;

- het actief benaderen van kranten, tijdschriften, tv- en radio programma’s voor interviews.Om “Bari Puru” Het Afro Surinaams Rouwliederenfestival gebruik te laten maken van de nieuwe multi media wordt voorafgaande aan het festival, een samenvattende pre-view samengesteld en via het internet gelanceerd. Tevens zal deze pre-view te horen zijn op enkele Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse locale radiozenders in Den Haag.Supporting
Bari Puru is voorlopig mede mogelijk gemaakt met steun en medewerking van: Gemeente Den Haag afdeling Kunst en Cultuur [pilot project Culturele Diversiteiten], Stichting Atrium, Nederlandse Culturele Uitvaartverzorging, Surinam Airways, LPU Uitvaartverzekeringen, TV West [programma In Kleur], Haagsche Courant, Adrepak Mailing, Radio Rutu Den Haag, Aflegvereniging “Trouw” Den Haag, fotograaf Tijdmeter in Paramaribo.Info

Toegangskaarten zijn per 3 november verkrijgbaar bij bespreekburo Haagsche Courant,

070 – 365 68 06. Voor nadere informatie kunt u bellen, faxen of mailen naar:

070 – 44 00 205 | 44 00 206 [fax];

070 – 38 54 701;

E-mail: colfred@globalxs.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >