Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nieuwe uitspraak Ombudsman voor het Uitvaartwezen: klacht 2007-19 crematorium was vergeten broodjes te bestellen.

donderdag 9 april 2007

Vraag:
Na afloop van de crematie bleek dat het crematorium vergeten was broodjes te bestellen, zodat familie en belangstellenden het met koffie en soep moesten doen.
Door het crematorium is direct de fout erkend en aangeboden de koffie gratis te verstrekken en de extra tijd in de koffiekamer niet in rekening te brengen.

Antwoord
Opdrachtgever had dit probleem naderhand nog eens besproken met de uitvaartondernemer omdat de toegezegde vergoeding als “te weinig “werd ervaren. Bovendien werd toen gezegd dat de kwaliteit van de soep ook te wensen had overgelaten en dat ze die ook niet wilden betalen.
De ondernemer stelde zich op het standpunt dat de door het crematorium toegezegde vergoeding ( ter waarde van ruim € 330,00) voldoende compensatie bood voor het, jammer genoeg, ontbreken van de broodjes. Omdat de soep wel degelijk geconsumeerd was zou de soep naar de mening van de ondernemer wel betaald moeten worden. Op grond hiervan weigerde de ondernemer actie naar het crematorium te ondernemen en verwees klager naar de Ombudsman.
Deze heeft het standpunt van de ondernemer overgenomen en de klacht als onterecht aangemerkt.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder