Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nieuwe uitspraak ombudsman: Begroting is leidraad nota

maandag 10 december 2012

In deze zaak spreekt de ombudsman zich uit over de status van een getekende begroting voor een uitvaart. De klager is van mening dat sommige extra kosten niet voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Datum
05-12-2012
Klacht :
Klager betwist verschuldigd te zijn op de nota :

  • 1 de 80 extra kilometer kosten die op de nota € 58,78 hoger zijn dan begroot;
  • 2 de huur van de Blauwe Zaal is € 40,-- hoger dan begroot;
  • 3 de kostpost naamplaatje op het graf ad € 60,-- is niet begroot;
  • 4 de kostpost uit huis dragen ad € 224,-- is niet begroot.

Uitspraak:
Klager appelleert aan de status van de getekende begroting.

Begroting betekent bij schatting bepalen, een voorlopige berekening van datgene wat partijen elkaar hebben kenbaar gemaakt en dienovereenkomstig zijn overeengekomen. Partijen zijn hieraan gehouden, tenzij evident duidelijk is dat er een foutieve opgave is gedaan.

Er is op de kostenbegroting geen voorbehoud gemaakt. Klager mag er dan ook terecht van uitgaan van de juistheid van de aldaar weergegeven bedragen, tenzij de begrote bedragen evident onredelijk begroot zijn opgenomen. Dit is vaste jurisprudentie.

Klacht 1. De begrote extra 80 kilometers ad € 160,-- is een niet evident onredelijk bedrag. Extra kilometers worden wel meer gemaakt bij uitvaarten, zodat verweerder de prijs per extra kilometer nauwkeurig moet kunnen vaststellen. Het aantal extra kilometers wordt door verweerder of in een PM post opgenomen of in overleg met klager vastgesteld.

Klacht 2. De begrote zaal huur ad € 70,-- van de Blauwe Zaal, zonder enig voorbehoud, is eveneens een niet evident onredelijk bedrag. Verweerder had op eenvoudige wijze, met bijvoorbeeld een telefoontje, de huurprijs kunnen navragen, te meer de overledene in hetzelfde verzorgingshuis woonde alwaar van de Blauw Zaal gebruik zou worden gemaakt.

Klacht 3. De kosten van het naamplaatje ad € 60,-- is niet begroot, wel geleverd, maar er is naar klager niet schriftelijk bevestigd dat dit extra kosten met zich mee zou brengen. De enkele stelling dat dit klager wel zou zijn meegedeeld kan het verweer niet voldoende gemotiveerd dragen.

Klacht 4. De kosten van het uit huis dragen ad € 224,-- is niet begroot. De toelichting die verweerder geeft over deze niet begrote geleverde dienst, het ophalen van rouwgoederen, komt voor rekening van verweerder als ook het feit dat deze kostenpost niet is begroot. Klager mag er terecht van uitgaan dat niet begrote posten ook niet op de nota worden opgevoerd, tenzij evident voor klager duidelijk is dat zonder deze niet begrote post de uitvoering van de besproken uitvaart in het geding komt. Het ophalen van rouwgoederen behoort niet tot deze categorie posten.

De ombudsman verklaart de 4 klachten gegrond en wijst deze toe. Klager is niet verschuldigd op de nota van verweerder:
  • de extra 80 kilometer meerprijs ad € 58,78;
  • de extra huurprijs Blauwe Zaal ad € 40,---;
  • de kosten van het naamplaatje ad € 60,---;
  • de post uit huis dragen ad € 224,---.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder