nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuw crematorium in Lingewaard

18 augustus 2017

Coƶperatie DELA en Gemeente Lingewaard hebben op donderdag 17 augustus overeenkomsten getekend die de vestiging van een crematorium in Lingewaard mogelijk maken. Al vele jaren is het een wens van zowel DELA als gemeente om een crematorium te realiseren. Afgelopen maanden diende zich na een lange zoektocht een nieuwe locatie aan: het voormalige JABRO-complex aan de Karstraat, tussen de A15 en de Lingewal, in Bemmel.

Op 10 mei 2017 heeft DELA tijdens een presentatie de plannen voor het crematorium op de locatie Karstraat aan de direct omwonenden getoond. Het crematorium is klein van opzet met gemiddeld drie crematies per dag. Het kleinschalige karakter past in de visie van DELA en in de gemeentelijke visie op een crematorium in Lingewaard. Beide partijen zien een nieuw crematorium als een goede aanvulling op de bestaande lokale voorzieningen voor begraven en cremeren. Het sluit aan bij de ontwikkeling dat steeds meer mensen voor cremeren en een persoonlijke invulling van de uitvaart kiezen.

In juni 2017 heeft de raad ingestemd met een voorstel om krediet beschikbaar te stellen voor de benodigde grondaankoop en de aanleg van een ventweg naast de N839, Daarbij heeft de raad ook ingestemd met planologische medewerking aan het plan van DELA. Medio september wordt het ontwerpbestemmingsplan voor het crematorium in procedure gebracht. Dan kunnen belanghebbenden hun eventuele zienswijzen bekend maken.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >