Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nieuw crematorium in Borne haalbaar

donderdag 25 februari 2015

Burgemeester Welten en Peter Molema tekenen contract
De gemeente Borne en Crematoria Twente hebben eind 2014 het haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een nieuw crematorium op de Kluft-Noord afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat het haalbaar is om op deze locatie een nieuw crematorium te vestigen. Vandaag is de ontwikkelovereenkomst door de partijen ondertekend.

In het afgelopen half jaar zijn gesprekken gevoerd tussen de gemeente en vertegenwoordigers van Crematoria Twente over de voorwaarden waaronder de ontwikkeling en realisatie van het crematorium kan plaatsvinden. In een tweetal bijeenkomsten zijn al eerder ook omwonenden geïnformeerd en betrokken bij de planvorming.

1000 crematies per jaar

Het gaat om een crematorium voor ongeveer 1000 uitvaarten per jaar. In totaal telt het terreinoppervlak 4 ha voor gebouwen, parkeren, strooivelden en herdenkingsplekken. Beide partijen streven ernaar om de Kluft-Noord ook toegankelijk te maken voor recreatief gebruik door wandelaars of fietser, mits de privacy van de bezoekers van het crematorium niet in het geding is. Omwonenden en maatschappelijke partijen worden nauw betrokken bij de ontwikkeling.

Planning

Nu de ontwikkelovereenkomst ondertekend is kunnen de partijen aan de slag. Crematoria Twente stelt een inrichtingsplan voor het terrein op en maakt een globaal schetsplan voor de gebouwen, de gemeente Borne bereidt een wijziging van het bestemmingsplan voor. Als het bestemmingsplan is gewijzigd kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Centraal, bereikbaar en toch kleinschalig

Voor Crematoria Twente past de nieuwe vestiging in haar beleid om haar activiteiten beter over Twente te verspreiden. Zo wordt tegelijkertijd de capaciteit in Usselo weer kleiner gemaakt. “De locatie is uitstekend bereikbaar en past uitstekend in de omgeving. Daarnaast spelen wij in op ontwikkelingen binnen de itvaartwereld. Mensen hebben meer behoefte aan persoonlijke invulling, kleinschaligheid en vinden het belangrijk als onze diensten dichtbij worden aangeboden” stelt directeur Peter Molema van Crematoria Twente. “Bovendien kunnen we zo inspelen op de groeiende voorkeur voor cremeren.”

Ontwikkeling sluit aan op ambitie Borne

De gemeente Borne ligt centraal in de regio en heeft een gunstige ligging aan meerdere in- en uitvalswegen. Bedrijven en dienstverlenende ondernemingen met regionale doelgroepen oriënteren zich vaak op Borne. De gemeente Borne is blij met deze ontwikkeling. Het past in de ambitie om het gebied aan de westkant van Borne duurzaam en landschappelijk hoogwaardig in te richten. Zo wordt een mooie overgang gerealiseerd van de stedelijke kern Borne naar het buitengebied, de Groene Poort. De grens van stedelijke bebouwing en het landelijk gebied leent zich goed voor maatschappelijke dienstverlening.

Over Crematoria Twente

Crematoria Twente is een onafhankelijke organisatie die ten dienste staat aan alle inwoners in Twente, Noord-Achterhoek en omstreken. Bij Crematoria Twente staan nabestaanden centraal. Zij krijgen de mogelijkheid om respectvol en naar eigen wens afscheid van hun dierbare te nemen. Er zijn talloze manieren om voor, tijdens en na de crematieplechtigheid, betekenis te geven en betekenis te ontlenen aan het leven van de overledenen. Inlevingsvermogen, gastvrijheid, betrokkenheid en flexibiliteit zijn belangrijke uitgangspunten.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder