Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Nader onderzoek naar kenmerken natuurbegraafplaatsen

vrijdag 23 september 2011

Nader onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de kenmerken van natuurbegraafplaatsen in Nederland.

Met ondersteuning van het Bosschap en in samenwerking met onderzoeksinstituut Alterra - dat ook een eerder rapport uitbracht - en DLG Ontwikkelingsbedrijf Groene Ruimte van het ministerie van EL&I, heeft het Platform Natuurbegraven Nederland een onderzoeksvoorstel ingediend bij staatssecretaris Henk Bleker persoonlijk. Dat is gebeurd op zaterdag 17 september jl. bij de officiële opening van het natuurgebied Reiderwolde in de Blauwe Stad in Groningen.
De aanleiding voor het voorstel onder de titel “De natuurbegraafplaats in breed perspectief” .is het feit dat de ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen in Nederland stagneert door een te eng toetsingskader.

Eenzijdige criteria blokkeren ontwikkelingen
Bezwaarmakers beroepen zich nu op een rapport van Alterra uit 2009 “Terug naar de natuur”. In dat rapport zijn effecten en juridische aspecten t.a.v. natuurbegraven op een rij gezet. Daarbij zijn echter alleen ecologische aspecten op een zeer puriteinse manier benoemd. Andere zoals sociaal-maatschappelijke en economische aspecten zijn daarbij genegeerd.
Nu beroept de rechter zich bij het behandelen van bezwaren enkel op het genoemde rapport, omdat dat het enige ‘officiële’ rapport is over dit onderwerp.

Op grond van dat rapport voeren bezwaarmakers aan dat er op/bij een natuurbegraafplaats niet geparkeerd mag worden, dat er geen afscheids- of herdenkingsbijeenkomsten mogen worden gehouden en dat er geen facilitaire voorzieningen mogen komen. Elke betreding of geringste verstoring van de natuur achten zij vanuit dat perspectief verwerpelijk. Daarmee wordt natuurbegraven erg ingeperkt in zijn mogelijkheden.

Kostendragers voor natuur en landschap
Om die reden achten de initiatiefnemers een bredere verkenning van kenmerken, effecten en aspecten van natuurbegraven in Nederland van groot belang. Ook Alterra die het eerste rapport opstelde zegt nu: “Het is van belang dat er een aanvulling komt, omdat het eerste rapport geen aandacht heeft besteed aan andere dan ecologische aspecten van natuur, landschap en natuurbegraven.“
Natuurbegraafplaatsen kunnen naast het tegemoet komen aan een maatschappelijke vraag naar verruiming van begrafenisrituelen als kostendrager en nieuwe eigenaar voor natuur en landschap een substantiële bijdrage leveren aan het in stand houden en ontwikkelen van natuur, zonder dat daarmee overheidsgelden zijn gemoeid. Natuurbegraafplaatsen moeten zich daarom op verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen.

De initiatiefnemers spannen zich in om op de meest korte termijn het groene licht te krijgen voor het aanvullend onderzoek.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder