Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mr. Chris Spierings nieuwe ombudsman uitvaartwezen

donderdag 29 december 2011

Door het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen is mr. C.W.A.M. Spierings per 1 januari 2012 benoemd tot ombudsman. Hij volgt mevrouw mr. Karin Been op, die sinds 1 november 2008 deze functie heeft bekleed.

“Wij zijn zeer verheugd dat wij mr. Chris Spierings bereid hebben gevonden om deze belangrijke functie te aanvaarden,” aldus bestuursvoorzitter dr. R. Seldenrijk. “Het opvolgen van iconen als mr. Karin Been en mr. drs. Gerrit Morren is niet eenvoudig en wij zijn er van overtuigd dat mr Chris Spierings deze uitdaging aankan”.

Mr. Chris Spierings werd vooral ook uitgekozen omdat hij voor de uitoefening van deze functie twee belangrijke zaken in zich verenigt.
Aan de ene kant beschikt hij over 28 jaar ervaring als advocaat (1983, Universiteit van Amsterdam) en anderzijds is hij lange tijd actief geweest in de uitvaartbranche (1978, Diploma Uitvaartverzorger STIVU).

“Ik ben zeer ingenomen met deze functie en ik heb er veel zin in.” zegt Chris Spierings. “De ombudsman vervult een heel belangrijke rol binnen een uiterst moeilijk en emotioneel werkgebied. Bij een uitvaart mág natuurlijk niets mis gaan. Maar omdat het toch mensenwerk blijft worden er, helaas, toch fouten gemaakt.

Het kunnen indienen van een klacht is van het allergrootste belang voor de nabestaanden met name om hun geschil beslecht te krijgen door een vertrouwd instituut als een onafhankelijke ombudsman.

Doordat ik zelf, naast mijn advocatenpraktijk, ook in de uitvaartbranche actief zelfstandig heb meegedraaid, ben ik in deze twee branches heel erg thuis. Inmiddels heb ik ook kunnen “meelopen” met Karin Been, waardoor ik goed inzicht heb gekregen in het soort van klachten dat binnenkomt.In aantallen valt het gelukkig erg mee. Op basis van de ongeveer 136.000 uitvaarten in ons land per jaar is het aantal klachten zelfs extreem laag te noemen. Over het algemeen gaan dingen goed of weet de klager afdoende gehoor te vinden bij de uitvaartondernemer. Wanneer dat niet zo is, dan pas komt de Ombudsman in beeld.”

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen houdt zich bezig met klachten van consumenten over een uitvaart. De Stichting heeft hiertoe een reglement opgesteld. De Stichting heeft een Ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en een uitspraak doet.

De Ombudsman is onafhankelijk en wordt betaald door de aangesloten brancheorganisaties, zodat er voor de klager geen kosten verbonden zijn aan de afhandeling van zijn klacht. De Ombudsman bestudeert de schriftelijk ingediende klachten zorgvuldig en waar nodig wordt aanvullende informatie gevraagd aan één of beide partijen. Op grond van de ontvangen informatie doet de Ombudsman een voor beide partijen bindende uitspraak.

Van de zijde van de uitvaartbranche zijn aangesloten :

  • Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC)
  • Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU)
  • Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG)
  • Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB)
  • Per 1 januari 2012 is ook Nardus (Samenwerkende Uitvaartorganisaties (zonder winstoogmerk)) bij het Klachteninstituut aangesloten
  • Ook klachten over uitvaartondernemers die beschikken over het Keurmerk Uitvaartzorg (maar niet zijn aangesloten bij de BGNU) kunnen door de Ombudsman in behandeling worden genomen.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder