nieuws

Facultatieve
Sponsors

Mogelijke vestiging crematorium in Lingewaard

11 mei 2017

Uitvaartverzorger en – verzekeraar coöperatie DELA wil een crematorium vestigen tussen Bemmel en Huissen. Het beoogde perceel ligt aan de Karstraat in Bemmel, tussen de A15 en de Lingewal. Direct omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

De gemeente Lingewaard is net als initiatiefnemer DELA voorstander van een crematorium binnen de gemeentegrenzen. Beide partijen zien dit als een goede aanvulling op de bestaande lokale voorzieningen voor begraven en cremeren. Het sluit aan bij de ontwikkeling dat steeds meer mensen voor cremeren en een persoonlijke invulling van de uitvaart kiezen.

DELA wil kleinschalig crematorium bouwen
DELA wil een kleinschalig crematorium bouwen met faciliteiten voor uitvaartverzorging (bijvoorbeeld opbaring). Dit houdt in dat er maximaal 3 crematies per dag worden gehouden. DELA heeft voor de locatie een inrichtingsschets gemaakt. Daarbij houdt DELA rekening met de ligging in Park Lingezegen. De nieuwe bebouwing en het terrein moet passen in het landschap.

DELA en gemeente gaan stappen zetten
DELA informeert samen met de gemeente de direct omwonenden over de plannen. Voordat de bouw van het crematorium definitief kan doorgaan, moeten gemeente en DELA nog diverse stappen zetten. De gemeenteraad moet instemmen met de plannen. Dat is nodig om een bestemmingsplan te kunnen opstellen. Uiteraard kunnen belanghebbenden dan hun eventuele bezwaren bekend maken.

Historie
DELA maakte tussen 2006 en 2010 met de gemeente plannen voor een crematorium aan De Hoeve in Huissen. Voor deze locatie bleek te weinig steun te zijn in de omgeving en bij de politiek. Daarom heeft de gemeenteraad in 2011 een notitie vastgesteld met uitgangspunten voor een crematorium, zoals bereikbaarheid en ligging. Uitgangspunten voor het crematorium.

Daarna hebben beide partijen gezocht naar een andere locatie. Die moest vanuit alle Lingewaardse woonkernen goed bereikbaar zijn. De gemeente gaf als voorkeur Bergerden of nabij Park Lingezegen aan. De gevonden locatie is een voormalig tuinbouwbedrijf aan de Karstraat 59. De grond ligt centraal in Lingewaard, aan de rand van Park Lingezegen en vlakbij de A15. Daarmee sluit het aan bij de uitgangspunten.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >