nieuws

Facultatieve
Sponsors

Minister Plasterk spreekt op dodenherdenking ereveld Loenen

25 april 2014

Op zondag 4 mei 2014 zal zijne excellentie dr. R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een herdenkingstoespraak uitspreken tijdens de dodenherdenking op het Nederlands ereveld Loenen op de Veluwe. De plechtigheid begint om 13.30 uur en zal worden bijgewoond door nabestaanden van oorlogsslachtoffers die op het ereveld begraven liggen of herdacht worden, veteranen, autoriteiten, belangstellenden en andere genodigden. Leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn leveren een bijdrage aan de herdenkingsplechtigheid. De herdenking op het ereveld is openbaar en voor een ieder vrij toegankelijk.

Op het ereveld Loenen liggen 3882 oorlogsslachtoffers begraven. Militairen en burgers: mannen, vrouwen en kinderen die op verschillende plaatsen en onder verschillende omstandigheden zijn omgekomen sinds 9 mei 1940. Naast het aanleggen, inrichten, in standhouden en verzorgen van oorlogsgraven houdt de Oorlogsgravenstichting ook de nagedachtenis in ere aan slachtoffers voor wie geen graf kon worden ingericht. In de kapel op het ereveld Loenen staat een schrijn met 42 gedenkboeken waarin de namen vermeld staan van 130.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers van wie de laatste rustplaats niet aanwijsbaar is.

De Oorlogsgravenstichting is op 13 september 1946 in het leven geroepen en oefent wereldwijd toezicht uit op de verzorging en het onderhoud van bijna 50.000 Nederlandse oorlogsgraven. Deze graven liggen verspreid over vijf continenten, in meer dan 50 landen. In Nederland alleen al zorgt de Stichting voor het onderhoud van 12.060 verspreid liggende oorlogsgraven in meer dan 1000 plaatsen. In bijna elke gemeente in Nederland bevindt zich wel een oorlogsgraf. Het gaat hier om 2.151 Nederlandse, 7.944 gemenebest en 1.965 andere geallieerde oorlogsgraven. Bovendien beheert de Stichting in Nederland twee erevelden; het Nederlands ereveld Loenen (3882 graven) en het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen (850 graven). De organisatie van de dodenherdenking op het Militair ereveld Grebbeberg, is in handen van het ministerie van Defensie.

Kijk voor meer informatie over de Oorlogsgravenstichting op www.ogs.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >