Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

'Kwaliteit terminale zorg in Nederland vrijwel onbekend'

Eerste hoogleraar publieke gezondheid en palliatieve zorg in Nederland:

donderdag 14 november 2005

'Over de kwaliteit van de zorg voor terminale patiënten in Nederland is weinig bekend. In Nederland ontbreekt systematische informatie over de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Daardoor is het zeer moeilijk om inzicht krijgen in de behoefte in de zorg voor terminale patiënten en waar bijgevolg het beleid corrigerend moet optreden.', aldus Luc Deliens, per 1 oktober 2005 benoemd tot hoogleraar Publieke Gezondheid en Palliatieve Zorg aan VU medisch centrum in Amsterdam. De leerstoel is een initiatief van Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen.

De benoeming van Deliens is uniek in Nederland. Slechts op enkele plekken in de wereld zijn hoogleraren benoemd die zich richten op de trans- en extramurale zorg voor terminale patiënten. Door de benoeming van Deliens beschikt het VU medisch centrum nu over twee leerstoelen palliatieve zorg, de leerstoel van Luc Deliens gericht op public health en de leerstoel van Wouter Zuurmond gericht op klinische zorg. Beide hoogleraren zijn verbonden aan het Expertise Centrum Palliatieve Zorg i.o. 'Het is een hele eer en ik ben zeer verheugd met deze aanstelling. Omdat ik ook deeltijds in België werk, wil ik me ook toeleggen op comparatieve studies. Nederland en België zijn interessant in hun ontwikkelingen inzake regulering van euthanasie en hebben een verschillende ontwikkelingsgeschiedenis inzake palliatieve zorg. Comparatieve studies zullen nieuwe inzichten kunnen opleveren.' aldus Luc Deliens.

De leerstoel van Deliens is ondergebracht bij het EMGO-instituut en de Afdeling Sociale Geneeskunde van VU medisch centrum. Deliens zal zich richten op drie thema's: behoeften en problemen in de palliatieve zorg, kwaliteit van zorg en tot slot de relatie tussen palliatieve zorg en medische beslissingen rond het levenseinde. Vanuit de leerstoel wordt gewerkt aan het initiëren en stimuleren van maatschappelijke discussies over de kwaliteit van sterven.

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet meer reageren op een behandeling gericht op genezing. Naast behandeling van pijn en andere symptomen vormen ook de bestrijding van psychologische en sociale problemen en aandacht voor zingevingaspecten integrale onderdelen van palliatieve zorg. Het doel van palliatieve zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de patiënt als voor dienst naasten.

De leerstoel Publieke Gezondheid en Palliatieve Zorg wordt gevestigd door Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen. "De Monuta-leerstoel van professor Luc Deliens past prima binnen onze kijk op uitvaart, die breder is dan de directe dienstverlening alleen. Kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven liggen tenslotte dicht bij elkaar. Daarom vindt Monuta de komst van deze leerstoel zo belangrijk." aldus directeur van Monuta Cors Hage.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder
*/