Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kamervragen over mortuariumkosten

donderdag 21 maart 2016

Op 20 februari jl. behandelde het TV programma VARA's Kassa wederom het onderwerp mortuariumkosten. Naast Jan Jaap Palma (Uitvaart24) en Erik Boelkens (Atropos) was ook CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot uitgenodigd. Door andere verplichtingen moest zij verstek laten gaan maar vergeten lijkt zij het onderwerp allerminst getuige de kamervragen die zij over dit onderwerp heeft ingediend.

Schriftelijke vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken over onverwachte rekening mortuariumkosten voor nabestaanden

1. Heeft u de uitzending van Kassa van 20 februari 2016 gezien over de nog steeds bestaande praktijk dat nabestaanden geconfronteerd worden met onverwachte kosten van ziekenhuismortuaria?

2. Herinnert u nog de antwoorden op eerdere vragen van het CDA over mortuariumkosten in het ziekenhuis van 14 april 2014? (handelingen vergaderjaar 2013-2014 nr 2116)

3. Wat vindt u van de uitspraak in de uitzending, dat mortuariabeheerders onvoldoende duidelijk maken dat zij niet in opdracht van het ziekenhuis werken en dat voor hun werkzaamheden een aparte rekening komt?

4. Bent u het met het CDA eens, dat zowel verpleeghuizen en ziekenhuizen duidelijk moeten aangeven of het mortuariumbeheer wel of niet in eigen handen heeft en welke financiƫle gevolgen dit heeft? Welke rol hebben bestuurders van deze instellingen hierin?

5. Wat vindt u van de voorbeelden, dat nabestaanden bij zowel ziekenhuizen als verpleeghuizen geconfronteerd worden met mortuariumkosten waar zij geen uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd? Hebben nabestaanden mogelijkheden om voor de kosten waarvoor zij geen toestemming hebben gegeven dit niet te betalen? Zo ja, welke zijn dat?

6. Vindt u dat afgelopen twee jaar de informatievoorziening van ziekenhuizen en verpleeghuizen ten aanzien van de mortuariumkosten verbeterd is? Zo ja, waarom dan?

7. Welke mogelijkheden hebben nabestaanden om klachten in te dienen over een dergelijke handelwijze en waar kunnen ze dit doen?

8. Bent u bereid om deze problematiek onder aandacht te brengen van de betrokken brancheorganisaties vanuit de zorg en de uitvaartsector?


Zodra de antwoorden bekend zijn worden deze hier gepubliceerd.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder