nieuws

Facultatieve
Sponsors

Jaarcijfers 2017 Monuta

3 mei 2018

Monuta kijkt terug op een solide jaar waarbij de basis voor de toekomst verder is verstevigd. Hierbij lag de focus op het verder reorganiseren van het uitvaartbedrijf. Daarnaast hebben we veel aandacht gehad voor onder meer het vormgeven van ons nieuwe bedrijfsonderdeel Monuta Ontzorgt, verdere digitalisering en gedegen financieel risicomanagement.

In 2017 hebben we meer dan 21.000 uitvaarten en crematies mogen verzorgen voor onze klanten. Daarnaast werd voor meer dan 1,5 miljoen klanten een uitvaartverzekering beheerd, waarvan meer dan 100.000 in Duitsland.

Klanttevredenheid

Tevredenheid van onze klanten staat voorop bij Monuta. Dat doen wij door ondernemend te opereren en voortdurend initiatieven te nemen die onze dienstverlening aan de klant verbeteren. Alleen dan kunnen wij aan onze ambitie voldoen om een 9+ organisatie te zijn voor onze klanten. Uit klanttevredenheidsmetingen over 2017 blijkt dat de waardering voor ons uitvaart- en verzekeringsbedrijf wederom zeer hoog is.

Winstgevende groei

Monuta realiseerde in 2017 een geconsolideerde omzetgroei van 14% (2017: € 330 miljoen; 2016: € 289 miljoen). Dit komt enerzijds door verdere groei van onze verzekeringsportefeuille en anderzijds door hogere koersresultaten op de beleggingsportefeuille.

Monuta noteerde in 2017 een flinke stijging van het nettoresultaat (2017: € 32,6 miljoen; 2016: € 7,8 miljoen), voornamelijk door de hogere beleggingsopbrengsten.

Gezonde solvabiliteit

Wij hebben het jaar 2017 afgesloten met een solvabiliteitsratio van 163% voor het verzekeringsbedrijf (2016: 149%). Vanwege de aanhoudend lage rente en ons streven naar een stabiele en solide solvabiliteit zijn in 2017 maatregelen genomen om de solvabiliteitspositie verder te verstevigen. In 2018 zal het duurzaam behouden van een solide kapitaalspositie wederom één van de speerpunten zijn van ons financieel beleid.

Verzekeringsbedrijf: laag verval, gezonde groei premievolume

De Nederlandse verzekeringsactiviteiten laten ook in 2017 een flinke groei zien (€ 422 miljoen verzekerd kapitaal, een stijging van 4%). Ook de Duitse verzekeringsactiviteiten laten een doorzettende groei zien (€ 220 miljoen verzekerd kapitaal, een stijging van 37%).

Uitvaartbedrijf: verbeteringsprogramma Gezond Groeien

In het kader van klantgerichtheid is in 2016 een start gemaakt met het verbeteringsprogramma ‘Gezond Groeien’. Deze reorganisatie in het uitvaartbedrijf is in 2017 verder doorgevoerd. Met dit plan gaat het uitvaartbedrijf terug naar de basis door de uitvaartverzorger zo lokaal mogelijk te laten werken: dicht bij de klant. In regio’s waar de eigen organisatie niet aanwezig is, kiest Monuta steeds vaker voor samenwerkingsverbanden met franchisenemers en partnerbedrijven. Een samenwerking die per 1 januari 2018 effectief is, is die met Van der Spek Uitvaartverzorging in Zuid-Holland. Ook is er een nieuw en versterkt profiel voor de functie van uitvaartverzorger geïntroduceerd. Dit heeft gezorgd voor een uitstroom maar ook voor de gelijktijdige instroom van nieuwe uitvaartverzorgers.

Digitalisering

In 2017 is er een traject gestart om een nieuw, toekomstbestendig applicatie- en IT-landschap te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de introductie van een nieuw systeem waarmee we de klant nog beter kunnen bedienen en waarmee onze bedrijfsvoering en efficiency zal verbeteren. Vanuit deze wens is het programma Klaar voor Digitaal ontstaan. Met als grootste projecten een nieuw CRM-platform en een nieuw basissysteem voor uitvaart. Deze systemen worden begin 2018 in gebruik genomen en verder ontwikkeld.

Monuta Ontzorgt

In 2016 zijn we gestart met de ontwikkeling van nieuwe markten. In 2017 heeft deze ontwikkeling verder vorm gekregen met ons nieuwe bedrijfsonderdeel ‘Monuta Ontzorgt’. Met onze missie als vertrekpunt richt Monuta Ontzorgt zich op het ontzorgen, veraangenamen en verrijken van het leven van mensen die op een leeftijd zijn gekomen waarbij een zorgbehoefte is ontstaan. Monuta verbreedt hiermee bewust haar dienstverlening. Hierbij leunen we enerzijds op onze kracht, zorgzaamheid en empathie. Anderzijds op onze oorsprong om in te spelen op een maatschappelijke behoefte, waar op dit moment nog onvoldoende georganiseerd aanbod is.

In de eerste fase van Monuta Ontzorgt richten wij ons op participaties in jonge ondernemingen. In 2017 hebben wij de eerste participatie geëffectueerd en zijn we met een aantal participaties in gesprek gegaan.

Verwachtingen 2018

Het jaar 2018 zal voor Monuta in het teken staan van duurzame groei, verdere digitalisering en voortdurende aandacht voor het verbeteren van de klantervaring. Met betrekking tot het uitvaartbedrijf verwachten wij in 2018 de positieve effecten van de reorganisatie op het bedrijfsresultaat te zien. Voor het verzekeringsbedrijf verwachten wij wederom een stijging in productie voor zowel Nederland als Duitsland. Daarnaast is er focus op het verder ontwikkelen en laten groeien van ons derde bedrijfsonderdeel Monuta Ontzorgt.

Wat betreft ons duurzaam financieel risicomanagement hebben wij in 2017 voortgang gemaakt in de vormgeving van risico mitigerende maatregelen. In het kader hiervan hebben wij ons renterisico in de tweede helft van 2017 verlaagd en verwachten we in 2018 verdere risicoreductie te realiseren.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >