nieuws

Facultatieve
Sponsors

Herinrichting voorplein begraafplaats Sliedrecht

21 augustus 2023


Op woensdag 23 augustus organiseert de gemeente Sliedrecht bij Uitvaartcentrum De Drechtstreek & Timmers in Sliedrecht een inloopavond over de herinrichting van het Achterom en voorplein begraafplaats Sliedrecht. De gemeente Sliedrecht gaat de fietsverbinding tussen station Sliedrecht en het dorpscentrum aantrekkelijker en beter zichtbaar maken. De verbeterde fietsverbinding sluit gelijk aan op de regionale fietsroute.

Fase 1: Aanleg van een aantrekkelijk en beter zichtbaar voet- en fietspad aan de Stationsweg-noord en Goeman Borgesiusweg-west. Deze werkzaamheden zijn in september 2021 afgerond.
Fase 2: Aanleg van een fietsstraat die begint bij de A15 tot aan de Thorbeckelaan/begraafplaats (ook wel Achterom genoemd). De aansluiting over het parkeerterrein van de begraafplaats naar de Thorbeckelaan wordt gelijk verbeterd. Deze werkzaamheden vinden plaatsn van 28 augustus tot en met 15 november 2023.

Fase 2: Herinrichting Achterom

De fietsstraat Achterom en voorplein begraafplaats wordt heringericht. In 2022 zijn er diverse bewonersavonden geweest met de plannen voor de inrichting van het groen op en langs de begraafplaats.Gelijk is het concept definitief ontwerp van de inrichting van het Achterom getoond. Naar aanleiding van deze avonden zijn de vele opmerkingen verzameld en is het ontwerp hierop aangepast. In het 4e kwartaal van 2022 is gestart met het opstellen van het bestek en bestektekeningen voor de realisatie. Eind juni 2023 is aannemer J De Jager Sliedecht B.V. gekozen als uitvoerend aannemer.

23 augustus: Inloopavond

23 augustus: Inloopavond

Op woensdag 23 augustus van 19.00 tot 20.30 uur organiseert aannemer J De Jager Sliedrecht B.V. en de gemeente Sliedrecht bij Uitvaartcentrum De Drechtstreek & Timmers in Sliedrecht een inloopavond. Op deze avond wordt het definitieve ontwerp van de herinrichting gepresenteerd. Aannemer J De Jager Sliedrecht B.V. geeft dan samen met omgevingsmanager Sanne en de gemeente uitleg over de werkzaamheden, fasering en planning. Kunt u niet aanwezig zijn? Achteraf kunt u alle informatie teruglezen in de speciale BouwApp. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Bewoners hebben persoonlijk via post een uitnodiging met meer informatie ontvangen.

Werkzaamheden

Binnen dit project voeren we diverse werkzaamheden uit:
• Het transformeren van de Achterom tot een fietsstraat, waarbij auto’s te gast zijn;
• De aansluiting van de fietsroute over het parkeerterrein van de begraafplaats naar de Thorbeckelaan
• verbeteren;
• Het herinrichten van het voorplein van de begraafplaats;
• Het vernieuwen van leidingen;
• Aanpakken van de groenvoorzieningen;
• Het aanbrengen van straatmeubilair, bebording en openbare verlichting.


Start uitvoering: 28 augustus 2023
Gereed: 15 november 2023

Bron: Gemeente Sliedrecht

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >