Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Gespreksapp ‘Before you leave’ trekt meer publiek dan verwacht

maandag 28 augustus 2017

De app ‘Before you leave’ draagt bij aan een waardige oude dag van mensen. Dat was de gedachte bij het introduceren van de app. En dat is succesvoller dan gedacht. Wekelijks komen er honderden gebruikers bij.

Eind juni lanceerde coöperatie DELA de app ‘Before you leave’ als ondersteuning voor het voeren van persoonlijke gesprekken met mensen die weten dat ze op korte termijn zullen overlijden.
Bekijk een item over de eerste weken van Before You Leave
In de app zitten honderden vragen om in de gesprekken zowel luchtige als zwaardere onderwerpen aan te kunnen snijden. Ook kan de stem van een dierbare worden opgenomen als blijvende herinnering. Bovendien maakt de app het gemakkelijk om deze opnames te delen met vrienden en familie.

Reacties
Gebruikers laten via de website beforeyouleave.nl weten wat de app voor hen betekent. Zo vertelt Dora: “(…)Ik vind het mooi dat je in de app ook een stem kunt opnemen. Een stem vergeet je op een gegeven moment. Zo neem je hem voor altijd mee.”

De app werd in de eerste twee maanden al door ruim vierduizend unieke gebruikers gedownload. Per week komen er ruim 500 gebruikers bij. Als ontwikkelaar van het initiatief hoopte DELA een half jaar na introductie zo’n drieduizend unieke gebruikers te hebben. Die doelstelling is ruimschoots gehaald.

Zorgsector
Hoewel de app is ontwikkeld voor consumenten, blijkt in de praktijk dat de app breder inzetbaar is. Uit de reacties van gebruikers valt af te leiden dat ook zorgprofessionals de app gebruiken of aanraden aan familieleden en mensen in de sociale omgeving van hun cliënten. Ook zijn er mensen met Alzheimer die de app gebruiken als houvast om hun woorden en gedachten vast te leggen nu dat nog kan. DELA werkt met een tweetal thuiszorginstellingen inmiddels aan een doorontwikkeling van de app.

Verbreding dienstverlening
DELA heeft in de afgelopen decennia haar dienstverlening rondom uitvaarten verder verbreed. Zo werden onder meer nabestaandenzorg en een notarisservice geïntroduceerd. De app ‘Before you leave’ past ook in dat rijtje. “De app draagt een stukje bij aan het zorgen voor een waardige oude dag van mensen”, vertelt innovatiemanager Edward van Wingerden.

DELA onderzoekt ook de mogelijkheden om in de toekomst zorgproducten en -diensten aan te kunnen bieden. Edward van Wingerden: “Wij zien de waardigheid van de oude dag in onze samenleving in het gedrang komen. Ouderen die op hoge leeftijd vaker en langer zelfstandig thuis wonen. Een groot deel van hen ervaart beperkingen in het dagelijks handelen. Veel van onze leden krijgen daarmee te maken. Als coöperatie willen wij in de toekomst ook daarin meer hen kunnen betekenen.”

Downloaden
De app is gratis te downloaden in de Apple App Store en de Google Playstore. Before you leave is ook op Facebook te vinden: www.facebook.com/beforeyouleaveapp.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder