nieuws

Facultatieve
Sponsors

Geslaagd Webinar ‘Zorgvuldig Opgraven en Ruimen

9 juni 2021

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) heeft, samen met de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB), een succesvol Webinar georganiseerd met als onderwerp ‘Zorgvuldig Opgraven en Ruimen’. Ruim 100 deelnemers hebben hun kennis omtrent dit onderwerp verbreed en verdiept.

Het blijkt dat bij veel beheerders, bestuurders van begraafplaatsen en beleidsmakers binnen gemeentelijke organisaties of bijzondere begraafplaatsen vraag is naar aanvullende kennis over dit onderwerp. De LOB heeft twee deskundigen op dit gebied uitgenodigd hun kennis en ervaringen te delen. Als eerste is Gerhard Guliker vanuit IPC Groene Ruimte ingegaan op de beleidsmatige, juridische en administratieve voorbereiding van een opgraving en de ruiming van één graf of een hele grafakker. Vervolgens heeft Jacob van der Veen zijn praktijkervaringen gedeeld. Jacob is bestuurslid van de BVOB en in het dagelijks leven leidinggevende bij Voogt Graaftechniek en Groentotaal A. de Boer. De leden van de BVOB voeren opgravingen en ruimingen uit op zo’n 60 % van de begraafplaatsen in Nederland en werken volgens strikte protocollen.

Zowel de leden van LOB als wel BVOB streven naar zorgvuldige, piëteitsvolle en respectvolle uitvoering van hun werkzaamheden – waarbij transparantie en communicatie als cruciaal wordt gezien en ervaren. Zowel voorafgaand, tijdens, als na beëindiging van de werkzaamheden is (frequent) contact met nabestaanden, belanghebbenden en publiek nuttig en belangrijk.

Mocht u het Webinar gemist hebben en het alsnog willen volgen, mail dan naar administratie@begraafplaats.nl. U ontvangt dan een link. zodat u de opname van het webinar op een door u gewenst tijdstip kunt terugkijken. De kosten hiervoor bedragen € 37,50 voor leden van de LOB of BVOB, voor niet-leden bedragen de kosten 50 euro.
Voor inhoudelijke vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau van de LOB via T 088 – 7305 444 of E-mail: lob@begraafplaats.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, zie www.begraafplaats.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >