nieuws

Facultatieve
Sponsors

Genomineerden Yarden Prijs bekend

14 september 2006

De drie genomineerden voor de Yarden Prijs 2006 zijn zojuist bekend gemaakt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 25.000. In totaal hadden zich 35 kandidaten voor de prijs aangemeld. In een nominatiebijeenkomst van 11 september jl heeft de vakjury, bestaande uit de heren E. Keirse, P. Schnabel en H. de Monnink, 3 van de 35 kandidaten genomineerd.

Drie genomineerden voor de Varden Prijs 2006
(in willekeurige volgorde)

Rijksuniversiteit Groningen, faculteit der Medische Wetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit en implementatie van een hulpaanbod voor familieleden (gezinnen) van personen die door suïcide zijn overleden. Daarbij heeft de universiteit een begeleidingsprotocol en trainingsmogelijk- heden voor hulpverleners ontwikkeld.
Suïcide en suïcidepreventie staan de laatste jaren sterk in de belangstelling, omdat het aantal personen dat overlijdt door suïcide hoog is. Gezinnen die met een verlies door suïcide worden geconfronteerd, hebben het vaak zeer moeilijk. Men weet vaak niet hoe met de situatie moet worden omgegaan. Daarnaast rust er nog steeds een taboe op
suïcide, waardoor het fenomeen slecht bespreekbaar is.
Om meer nabestaande families te kunnen bereiken met het hulpaanbod wil
Rijksuniversiteit Groningen de reeds ontwikkelde hulpmogelijkheden uitbreiden naar de rest van het land .

Theaterproducties M. van den Heuvel
Toneelvoorstelling "Huilen mag, lachen ook", De voorstelling gaat over afscheid nemen in het algemeen en de dood, rouwen verliesverwerking in het bijzonder, oorspronkelijk bedoeld voor kinderen van groep 7 en 8. Gebleken is echter dat, gezien het onderwerp, de voorstelling -ook zeer geschikt is voor leerkrachten en ouders. Met de voorstelling is in de afgelopen jaren een rechtstreeks publiek van ca. 4500 mensen bereikt. Daarnaast is er veel gepubliceerd, waarmee nog een veelvoud van mensen is bereikt. Door middel van deze vernieuwende theatervoorstelling zijn veel jongeren en volwassenen aan het denken gezet over het thema afscheid en dood. Het stuk probeert bewust bepaalde taboes en angsten rond dat thema bespreekbaar te maken.
Omdat de afgelopen tijd duidelijk is geworden dat de belangstelling van volwassenen (leerkrachten, zorgverleners, etc) voor deze voorstelling groot is, is Theaterproducties
M. van den Heuvel voornemens een nieuwe speciale voorstelling voor volwassenen te produceren.

Remember me when I'm gone
Remember me when I'm gone is een wereldwijd particulier non-profit/vrijwilligersproject. Het hoofddoel van dit project is om ouders (waar ook ter wereld), die weten dat zij zullen sterven, te motiveren een herinneringsboekje voor hun kinderen te maken.
Volwassenen die als kind een ouder -of beide ouders- hebbe verloren door overlijden, worden vaak levenslang geconfronteerd met de gevolgen van dit ingrijpende verlies als jeugdervaring. Een belangrijke oorzaak van de onmogelijkheid het verlies van de ouder op een goede manier in hun volwassen leven te integreren is het ontbreken van (tastbare) herinneringen aan de overleden ouder(s). Een door de ouder zelf vervaardigd herinneringsboekje kan een deel van het grote gemis invullen en kan tevens het volwassen geworden kind als gids dienen als het alsnog op zoek gaat naar wie de overleden ouder was. Dankzij het bestaan van de website 'Remember Me when I'm gone' kunnen overal ter wereld mensen gratis gebruik maken van een eenvoudig basisstramien van een herinnering in hun eigen taal. Op deze wijze levert 'Remember me when I'm gone' wereldwijd een vernieuwende bijdrage aan voorzorg, zorg en nazorg rondom leven, sterven en rouw,
zowel voor kinderen als hun ouders.
De vrijwilligers van 'Remember me when I'm gone' willen het bestaan van de website uitdragen en verder onder de wereldwijdse aandacht brengen.

De Yarden Prijs zal worden uitgereikt tijdens een speciale door SDU georganiseerde gala-avond.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE