Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Gemeente Lisse organiseert inloopavond Crematorium Achterweg-Zuid

woensdag 12 juni 2013

Op dinsdag 2 juli vanaf 19.00 uur organiseert de gemeente Lisse samen met Crematorium Duin- en Bollenstreek, een inloopavond over de uitwerking van het plan om een crematorium op te richten op de locatie Achterweg-Zuid 62. De inloopavond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanleiding

Op 14 mei 2013 heeft de gemeente besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van Crematorium Duin- en Bollenstreek BV een nieuwbouw crematorium te mogen vestigen op de locatie Achterweg-Zuid 62.

Alle aanwezige agrarische bedrijfsgebouwen worden daarvoor gesloopt. Om de realisering van het crematorium mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan worden herzien. De gemeente heeft de raadscommissie Ruimte & Infrastructuur in haar vergadering van 23 mei 2013 over het besluit geinformeerd.

De raadscommissie heeft met het besluit ingestemd en daarmee aangegeven bereid te zijn het geldende bestemmingsplan te willen herzien.

De gemeente gaat het plan samen met Crematorium Duin- en Bollenstreek BV nu verder uitwerken en juridisch vastleggen in een herziening van het geldende bestemmingsplan. Daarna wordt het vergunningentraject gestart om de nieuwbouw van het crematorium mogelijk te maken.

Inhoud inloopavond

Met deze inloopavond wordt u in de gelegenheid gesteld informatie in te winnen over het plan en vragen te stellen. Tijdens de inloopavond zullen Crematorium Duin- en Bollenstreek BV en andere deskundigen u, via schetstekeningen, inzicht geven in het nieuwbouwplan. De gemeente kan u informeren over de gang van zaken rondom de nog te starten herzieningsprocedure van het geldende bestemmingsplan en verdere vergunningverleningen.

Waarom een inloopavond?

De gemeente Lisse heeft gekozen voor een inloopavond zodat u tijdens deze avond kunt langskomen wanneer u dat het beste uitkomt. De vertegenwoordigers van Crematorium Duin- en Bollenstreek BV en gemeente staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Als u dat wenst kunt u uw reactie of opmerkingen op het nieuwbouwplan tijdens de inloopavond indienen via een formulier dat in de raadszaal voor u klaar ligt.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder