Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Gemeente Gouda wil ijsselhof uitbesteden

donderdag 23 augustus 2006

De gemeente Gouda wil begraafplaats en crematorium IJsselhof uitbesteden. De taken van IJsselhof worden overgedragen aan een externe marktpartij. Voorwaarde is dat dit een marktpartij is zonder winstoogmerk die met piëteit en maatschappelijke betrokkenheid omgaat met de taken van begraven en cremeren. De gemeente blijft wel invloed uitoefenen op de kwaliteit van de dienstverlening, zoals zij dat wettelijk is verplicht.

Dit heeft het college van burgemeester en wethouders op 8 maart besloten. De gemeenteraad moet uiterlijk in juni over het plan besluiten. Ook de ondernemingsraad moet er nog over adviseren. Hoe de uitbesteding van IJsselhof precies vorm krijgt, onderzoekt de gemeente nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan om IJsselhof uit te besteden.

De gemeente heeft grote voorkeur voor een partij die bereid is de identiteit van de IJsselhof in tact te laten, zodat naam en huisstijl kunnen voorbestaan. “Bij begraven en cremeren zijn piëteit en maatschappelijke betrokkenheid van groot belang.”, aldus wethouder Siebe Keulen. “Wij zullen er vanuit de gemeente dan ook alles aan doen om deze kenmerken te waarborgen. Maar piëteit is natuurlijk niet het unieke eigendom van de overheid. Ook externe partijen hebben een goede reputatie op dit gebied. Als wij deze kenmerken waarborgen, vinden wij dat uitbesteden verantwoord is. We zullen daarbij op zoek gaan naar een externe partij die in staat is om de identiteit van de IJsselhof in tact te laten.”

Een externe marktpartij kan flexibeler reageren op ontwikkelingen van de markt. Hierdoor kan beter worden gestuurd op de kwaliteit en kosten van de exploitatie, waardoor kosten kunnen worden bespaard. De gemeente behoudt de regie en voldoet zo aan haar plicht om toe te zien op de naleving van de Wet op de lijkbezorging.

Met de uitbesteding neemt de formatie van de gemeente met zeven arbeidsplaatsen af. De gemeente stelt als randvoorwaarde dat de marktpartij de medewerkers overneemt. Voor hen wordt een sociaal plan opgesteld.

Het plan om IJsselhof uit te besteden past binnen OptimaForma, waarmee de gemeente zich wil toeleggen op de rol van regisseur en uitvoerende taken zoveel mogelijk wil uitbesteden. OptimaForma moet leiden tot een structurele besparing van ruim 13 miljoen euro vanaf 2008.

Op woensdag 23 augustus is de inschrijvingstermijn voor de openbare aanbesteding geopend. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 12 oktober melden.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder