Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Forse stijging van gemeentelijke uitvaarten in 2015

maandag 25 april 2016

Het aantal uitvaarten dat door de gemeenten is verzorgd, is in 2015 gestegen tot circa 2.100 gevallen. Dat is een stijging met 300 uitvaarten en vormt een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen vijf jaar. In de periode 2010-2014 was het aantal gemeentelijke uitvaarten behoorlijk stabiel en schommelde rond de 1.800-1.900 uitvaarten per jaar. Door de toename komt gemiddeld 1 op de 70 uitvaarten voor rekening van de gemeenten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede, uitgevoerd in samenwerking met Stimulansz onder 220 van de 390 gemeenten.

Over de hele linie meer gemeentelijke uitvaarten

Anders dan in voorgaande jaren, was er in 2015 een stijging merkbaar onder zowel de kleine, middelgrote als de grote gemeenten. Opmerkelijk genoeg spanden de kleine gemeenten, met een stijging van 20%, de kroon. Verder was opvallend dat de gemeente Amsterdam met 441 gevallen ruim 40% meer gemeentelijke uitvaarten had dan in 2014.

Grote verschillen

Er zijn nog steeds grote verschillen tussen gemeenten met een vergelijkbare omvang. In de gemeente Heerlen vonden in 2015 30 gemeentelijke uitvaarten plaats, tegenover 6 in het vrijwel even grote Helmond. In stedelijke gebieden en in centrumgemeenten vinden meer gemeentelijke uitvaarten plaats dan in plattelandsgemeenten. Ook in een aantal grensgemeenten verzorgen gemeenten veel uitvaarten.

Verklaringen

Naar een verklaring voor de flinke toename en de forse verschillen tussen gemeenten is geen onderzoek gedaan. Uit eerder onderzoek is echter gebleken, dat dit toegeschreven kan worden aan een aantal factoren, zoals de verslechterde financiƫle situatie van huishoudens, toegenomen psycho-sociale problematiek, en de sociale structuur binnen een gemeente.

Rol maatschappelijke organisaties

Ook is onderzocht welke rol maatschappelijke organisaties spelen bij gemeentelijke uitvaarten. Uit het onderzoek blijkt, dat gemeenten vaker en intensiever maatschappelijke organisaties betrekken bij gemeentelijke uitvaarten dan enkele jaren terug. Deze organisaties, zoals kerken, ggz-instelingen en leger des heils spelen vooral een rol bij het organiseren van een afscheidsdienst of rouwplechtigheid. In sommige gevallen wordt ook een financiƫle bijdrage geleverd aan de uitvaart.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder