Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Financieel gezond resultaat voor Monuta

uitvaartbedrijf levert gezonde bijdrage

donderdag 1 juni 2006

Monuta Holding N.V. heeft in 2005 opnieuw een financieel gezond resultaat behaald. Het nettoresultaat van EUR 18,2 miljoen is circa 40% hoger dan in 2004. Hoewel het resultaat voor EUR 15,9 miljoen bepaald wordt door het verzekeringsbedrijf, kan het resultaat van het uitvaartbedrijf als een gezonde bijdrage gekwalificeerd worden.

Cors Hage, directievoorzitter, over vorig jaar: “Het ging Monuta goed in 2005. Het afgelopen jaar lag de focus nog meer op zakelijke groei, het behalen van resultaat en het effectiever en efficiënter werken. Maar daarbij werd de aandacht voor onze cliënten, persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en betrokkenheid bij de wereld om ons heen zeker niet vergeten. Door samen te streven naar groei op individueel, financieel en maatschappelijk vlak, wil Monuta haar grenzen verleggen. En stippen we een nieuwe route uit naar een succesvolle toekomst.”

Het resultaat van het uitvaartbedrijf is ten opzichte van vorig jaar met ca. EUR 1,0 miljoen achtergebleven, waarbij wel opgemerkt moet worden dat het resultaat over 2004 sterk beïnvloed is door incidentele resultaten. Het reguliere operationele resultaat laat ondanks het lager uitvallend aantal opdrachten zelfs een verbetering zien van ruim 11%. Toch staan de resultaten onder druk als gevolg van het aanhoudende lage landelijke sterftecijfer. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek waren voor 2005 146.000 overledenen geprognosticeerd. Dit terwijl het werkelijke aantal ruim 6% lager is uitgekomen op hetzelfde niveau als 2004 van rond de 136.700.

Het verzorgingsbedrijf heeft in 2005 ca. 18.500 uitvaarten mogen verzorgen. Door het wederom lage sterftecijfer en een licht krimpend marktaandeel zijn dit ongeveer 800 opdrachten minder dan in 2004. De afdeling crematoria en begraafplaatsen stond in 2005 in het teken van groei. Het aantal crematies nam toe met 3,3% tot 3.890. Daarnaast is op 27 mei het nieuwe crematorium in Drachten feestelijk geopend in aanwezigheid van Erica Terpstra.

Binnen Monuta staat kwaliteit van dienstverlening centraal. In 2005 hebben de cliënten van het verzorgingsbedrijf deze dienstverlening met hoge scores beoordeeld. De gemeten kwaliteitsindex over 2005 is wederom fors gestegen ten opzichte van 2004. De positieve ontwikkeling van deze trend zet zich dus ook in 2005 voort. Dat de aanpak en servicegerichtheid in 2005 ook nog beloond werd met het winnen van de International Funeral Award, is een teken dat Monuta ook in de markt bekend staat als kwaliteitsbedrijf. Onderscheiden worden als meest servicegerichte onderneming in uitvaartzorg, is dan ook iets waar directie en medewerkers van Monuta erg trots op zijn.

Het uitvaartbedrijf staat voor de uitdaging om in 2006 opnieuw een gezond resultaat te realiseren. De hoge score op cliënttevredenheid biedt hier in ieder geval een stevige basis voor. Monuta heeft in haar historie veel geïnvesteerd in kwalitatief goede en duurzame gebouwen en faciliteiten. 2006 wordt een unieke jaar met de realisatie van twee nieuwe crematoria. In Kerkrade betreft dit een combinatie van een uitvaartcentrum en een crematorium, waarbij bovendien geïnvesteerd wordt in de aanliggende begraafplaats. In Zoetermeer gaat het om een zelfstandig crematorium op een nieuwe locatie. Naast deze projecten is in Leiderdorp een geheel nieuw uitvaartcentrum geopend. Tevens worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van nieuwe uitvaartcentra in Zwolle, Almere, Oostburg en Goes, waarvan de realisatie in 2007 plaatsvindt.

In het verzekeringsbedrijf zet de trend van de afgelopen jaren door. De groei van het verzekerings-bedrijf is voornamelijk te danken aan de met Monuta samenwerkende assurantiekantoren. Met de 336 in 2005 aangestelde assurantiekantoren kwam het totaal op 2.275. Een ontwikkeling die aangeeft dat het product uitvaartverzekeringen nog steeds in de belangstelling staat.

Jaarlijks reserveert Monuta een deel van haar nettoresultaat voor charitatieve, sociaal-maatschappelijke doeleinden. Dit geld wordt ondergebracht bij de Stichting Monuta Charity Fund (MCF). Het fonds wordt beheerd door Monuta en beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke welzijn in de lokale samenleving. In 2005 stroomde, net als in voorgaande jaren, de een na de andere aanvraag binnen. In totaal zijn er 173 aanvragen beloond met een donatie en is er een bedrag van EUR 327.310,- gedoneerd aan diverse kleinschalige projecten in Nederland. Voor 2006 is er weer een bedrag van EUR 340.000,- beschikbaar voor vrijwilligersprojecten, bestemd voor doelgroepen die meer kleur in hun leven kunnen gebruiken.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder