Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ex-kankerpatiënten kunnen zich beter verzekeren (extra informatie Rijksoverheid)

donderdag 19 november 2020

Als iemand onafgebroken tien jaar vrij is van kanker mogen verzekeraars bij het afsluiten van overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen de ziekte niet meer meewegen bij de vaststelling van premies. Bij jongeren tot 21 jaar gaat een termijn gelden van vijf jaar. Als een jongere herstelt van kanker is de kans groter dat de ziekte niet terugkeert.

Dit besluit is vandaag op voorstel van minister Hoekstra van Financiën, mede namens minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het Staatsblad gepubliceerd en treedt per 1 januari 2021 in werking. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten­organisaties (NFK) en het Verbond van Verzekeraars hebben een gezamenlijke lijst opgesteld met specifieke kankersoorten waar kortere termijnen gehanteerd kunnen worden.

De algemene termijn van 10 jaar sluit aan bij gelijksoortige regelingen in Frankrijk en België. Voor ex-kankerpatiënten waarbij kanker werd gediagnosticeerd toen zij jonger dan 21 waren, geldt een kortere termijn van 5 jaar. Het is juist voor deze groep van belang om een overlijdensrisicoverzekering te kunnen afsluiten, omdat zij in een levensfase zitten waarin zij een overlijdensrisicoverzekering nodig kunnen hebben om bijvoorbeeld voor het eerst een huis te kopen. Ook Frankrijk hanteert voor jongeren deze kortere termijn van 5 jaar. Minister Hoekstra ‘Vanaf begin af aan stond voor mij vast dat dit probleem opgelost moest worden. Het is essentieel dat mensen die de strijd van kanker hebben gewonnen, zich net als ieder ander kunnen verzekeren zonder hun ziekteverleden mee te torsen. Ook voor jongeren is het belangrijk om verder te kunnen, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek of een bedrijfskrediet waarbij een overlijdensrisicoverzekering vaak een voorwaarde is.’

Bij het aangaan van een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering wordt nu nog gevraagd of iemand in het verleden kanker heeft gehad, ook als iemand langere tijd kankervrij is. Gevolg is dat ex-kankerpatiënten bij het afsluiten van overlijdensrisicoverzekeringen of uitvaartverzekeringen vaak nog jarenlang aan verzekeraars moeten blijven melden dat zij ooit kanker hebben gehad. Dit kan ertoe leiden dat zij niet als verzekerde worden geaccepteerd of alleen tegen een (aanzienlijk) hogere premie. Voor ex-kankerpatiënten kan dit vergaande consequenties hebben, omdat het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering vaak een voorwaarde is om een hypotheek of een bedrijfskrediet te kunnen krijgen. Het niet (of slechts tegen een aanzienlijk hogere premie) kunnen afsluiten van zo’n verzekering beperkt ex-kankerpatiënten dan ook in hun mogelijkheden om, na een ernstige ziekte te hebben overwonnen, hun leven weer op te pakken.

Verzekeraars behouden wel het recht om bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering andere aandoeningen of relevante aspecten, bijvoorbeeld levensstijl, mee te wegen en daarnaar ook te vragen. Ook naar bestaande klachten die bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van de kanker of de behandeling ertegen. Dergelijke factoren kunnen relevant zijn voor een goede inschatting van het te verzekeren overlijdensrisico en de vaststelling van een met het oog op dat risico passende premie.


(Bron: Rijksoverheid.nl)

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder