Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Een rouwstoet doorkruisen: mag dat?

donderdag 17 november 2016

Een rouwstoet baart opzien en geeft u een moment om stil te staan bij de vergankelijkheid van het leven en het verdriet van de mensen in de auto’s. Een beeld dat u niet elke dag tegenkomt. Juist daarom is het wel eens lastig om te bepalen hoe u als andere weggebruiker met de stoet om moet gaan.

Een rouwstoet bestaat uit de rouwauto met de overledene en één of meerdere volgauto’s. Rouwauto’s kunnen de traditionele, vaak zwarte, volgauto’s zijn met geblindeerde ramen zijn, maar ook eigen auto’s van de nabestaanden. De particuliere auto’s worden door de uitvaartbegeleider vaak voorzien van officiële vlaggen aan linker- en rechterzijde. Het voordeel van een of meerdere volgauto’s boven particuliere auto’s met vlaggen, is dat volgauto’s beter herkenbaar zijn als onderdeel van de rouwstoet. Uw uitvaartverzorger kan u adviseren over het gebruik van een of meerdere rouwauto’s. Meer informatie over rouwauto’s vindt u ook op de website van Monuta.

Voorlopen door de uitvaartleider

Bij het vertrek en de aankomst van de rouwstoet is het gebruikelijk dat de uitvaartleider voor de rouwauto uit loopt. Van oorsprong was dit een functionele en fysieke taak. Tegenwoordig is dit een ceremoniële activiteit: een eerbetoon aan de overledene, waarbij het voorlopen de overgang van stilte naar beweging symboliseert. Zoals het leven dat weer verder gaat. Het voorlopen geeft ruimte aan de nabestaande om aan de overgang te wennen.

Verkeersregels

Een waardig verloop van de rouwstoet is ook afhankelijk van andere verkeersgebruikers. Soms ontstaat wel eens de neiging om tussen twee auto’s door naar de overkant van de straat te gaan. Het is echter bij wet verboden om een rouwstoet te doorkruisen. Weggebruikers moeten op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de volgauto's van een rouwstoet, ook als de rouwstoet van links komt of afslaat. Deze regeling geldt alleen voor gelijkwaardige kruisingen, en dus niet voor kruisingen met verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden. De auto’s van een rouwstoet moeten altijd stoppen voor een rood verkeerslicht en moeten voorrang verlenen aan het verkeer op een voorrangsweg of rotonde. Bij zebrapaden krijgt een voetganger of een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig normaal gesproken zelf voorrang, maar moet een naderende rouwstoet voor laten gaan. Deze regels gelden alleen als de voertuigen van de rouwstoet (zowel de rouwauto en volgauto’s als particuliere volgauto’s) op de juiste wijze voorzien zijn van de officiële vlaggen. De hoogte van de boete voor het doorsnijden van een rouwstoet is 90 euro.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder