nieuws

Facultatieve
Sponsors

“De Regenboog” bij GUV “tranen en kracht“

14 oktober 2011


Op dinsdag 11 oktober bezochten 170 nabestaanden de herdenkingsavond “De Regenboog” in de aula van GUV Berkenhove. Deze avond werd georganiseerd voor nabestaanden van overledenen waarvoor de GUV de uitvaart heeft begeleid.

De organisatie lag in handen van Marijke Don en Xandra Wolterink. “We hebben niet iedereen uit kunnen nodigen. Wij wilden natuurlijk ook kijken of nabestaanden behoefte hadden aan een herdenkingsavond. De uitnodigingen waren verstuurd aan nabestaanden die een dierbare verloren tussen 1 oktober 2010 en 30 juni 2011. Wij zijn erg blij dat 170 personen dankbaar van de uitnodiging gebruik hebben gemaakt.”

Het thema van deze avond was “De Regenboog”. De aula was heel sfeervol gedecoreerd met o.a. boomstammen met daarop 7 kaarsen in de kleuren van de regenboog.
De herdenkingsdienst werd vormgegeven door de medewerkers van GUV en ritueel begeleidster bij uitvaarten;Margreet Beerda. Zanger Rutger de Vries heeft met zijn indrukwekkende vertolking van enkele liederen ook een grote bijdrage geleverd.

“De avond was indrukwekkend”, zo deelden diverse families de organisatie van GUV mee. “Vooral het tonen van de namen in een warme presentatie en het voordragen van de namen tijdens het aansteken van een herdenkingskaarsje door de nabestaanden voor elke dierbare zorgde ervoor dat mensen geraakt werden.” Een aantal uitingen van nabestaanden: “Het heeft ons goedgedaan om speciaal op deze avond nog stil te staan bij het overlijden van onze geliefden”, “Ondanks de tranen die vloeiden hebben we toch kracht gekregen om na vanavond de draad van het leven weer op te pakken”.

Het samen-gevoel was duidelijk voelbaar na afloop in de koffiekamer waar de families elkaar konden ontmoeten. Ook de gesprekken met de uitvaartverzorgers van GUV die aanwezig waren, werden als zeer waardevol ervaren.

“De bewogen reacties gaven aan dat men deze avond erg waardeerde,“ zo ervoeren Marijke en Xandra. “Door het nog één keer onze overleden dierbaren samen in het licht te zetten gaven we mensen de ruimte om stil te staan bij het grote gemis dat zeker, ook al is het al maanden geleden, nog steeds sterk voelbaar is. Gezien de reacties is besloten deze avonden voor nabestaanden te blijven organiseren. Het begeleiden van nabestaanden houdt bij GUV niet op als de uitvaart afgelopen is.”

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ook geïnteresseerd in nieuws, trends en ontwikkelingen in de uitvaartbranche?
Volg ons op Twitter via @uitvaart!

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >