nieuws

Facultatieve
Sponsors

Crematorium in de gemeente Tynaarlo

Voor Ommeland en Stad

16 januari 2015

Aantal crematies stijgt

Ten noorden van de ontwikkelwijk Ter Borch vlakbij Groningen willen BAM Bouw en Techniek Groningen en Re-Spectrum Crematoria een crematorium realiseren. Binnenkort wordt de gemeenteraad van Tynaarlo gevraagd hoe hij hier in staat en medewerking wil verlenen aan het opstarten van de benodigde bestemmingsplanprocedure en het vergunningentraject.

Aantal crematies stijgt

Het crematorium voorziet in een maatschappelijke behoefte. Uit marktonderzoek blijkt namelijk dat veel mensen in Noord-Nederland een crematie boven een begrafenis verkiezen. Dat aandeel zal de komende jaren naar verwachting nog verder toenemen. Met de komst van dit crematorium in deze regio kan beter op die vraag worden ingespeeld.

Modern crematorium voor Ommeland en Stad

De beoogde locatie voor het nieuwe crematorium is gelegen direct ten noorden van de Bruilwering, op de hoek met de Borchsingel en de Madijk, grenzend aan het bedrijventerrein Kranenburg-Zuid. Het verzorgingsgebied omvat de gemeenten Tynaarlo, Groningen, Noordenveld, een deel van Aa en Hunze en het Westerkwartier. Het crematorium zal over de modernste faciliteiten beschikken, waaronder een ruime aula, twee condoleanceruimten, een kleine aula annex familiekamer, een uitvaartcentrum met opbaarkamers en kantoorruimten.

Landschappelijke inpassing en duurzaamheid

Het crematorium zal een landschappelijke uitstraling krijgen, die past bij het gebied. Bovendien wordt er in het ontwerp veel aandacht geschonken aan duurzaamheid. De primaire ontsluiting naar het crematorium voor onder andere de rouwstoeten gebeurt via de A7. Hierbij maken ze gebruik van de ontsluitingsweg naar het transferium bij Hoogkerk. Deze wordt in 2016 aangelegd.

Omwonenden betrekken

Omwonenden zijn vandaag geïnformeerd over de plannen. Wanneer de gemeenteraad positief tegenover het voorstel staat en mee wil werken aan het opstarten van de procedures, gaan BAM en Re-Spectrum Crematoria met omwonenden in gesprek over hun plannen. Hiertoe wordt dan een informatieavond georganiseerd.
Voor meer informatie over de plannen kunt u contact opnemen met:
BAM Bouw en Techniek Groningen, dhr. J. Ottens, hoofd Ontwikkelen, (050) 556 50 50
Re-Spectrum Crematoria bv, dhr. B. van der Weide, (06) 51 53 18 27

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >