Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Coöperatie DELA neemt Yarden toch over

DELA biedt een oplossing voor ruim één miljoen verzekerden

woensdag 5 mei 2021

Coöperatie DELA is alsnog van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Het gaat om de verzekeraar, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties en deelnemingen. Op 5 mei hebben de bestuurders van Yarden en DELA de overeenkomst voor de overname ondertekend. Yarden-verzekerden kunnen rekenen op financiële stabiliteit en er ontstaat ruimte voor meer inflatiebescherming voor leden. Dankzij deze overname krijgt coöperatie DELA er een groot aantal uitvaartcentra en crematoria bij die complementair zijn aan die van DELA.

Solidariteit: Draagt elkanders Lasten

DELA en Yarden delen een soortgelijke historie, zijn beide ledenorganisaties en zijn beide opgericht om een waardige uitvaart mogelijk te maken. Edzo Doeve algemeen directeur DELA: “We kunnen Yarden – dankzij onze financiële buffers - helpen. Ik ben er trots op dat onze solidariteitsgedachte - ‘Draagt Elkanders Lasten’ - springlevend is. De gedachte achter deze overname is dat een sterk collectief een verzwakt collectief helpt, zodat er één nog sterker collectief ontstaat.”

Overname alsnog mogelijk

DELA en Yarden konden opnieuw met elkaar in gesprek over een overname nadat het Kifid en het Gerechtshof uitspraken dat Yarden in het belang van haar financieel herstel de polisvoorwaarden van de pakketpolissen eenzijdig mocht wijzigen. Van groot belang voor DELA was daarnaast het besluit van de Consumentenbond om haar voorbereidingen voor een bodemprocedure tegen het herstelplan van Yarden te staken. Edzo Doeve: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat de herstelactie van Yarden van kracht blijft. Hiermee is het claimrisico afgenomen en wordt een overname alsnog mogelijk. We zijn blij dat de Consumentenbond inziet dat het doorzetten van de juridische procedure bij een faillissement van Yarden slecht zou uitpakken voor alle ruim één miljoen Yarden verzekerden en mee heeft willen denken over een zo goed mogelijke dienstverlening aan de 390.000 naturapolishouders.”

Geen bijbetaling voor pakketdekking de eerste 10 jaar

Om zelfstandig financieel in herstel te komen maximeerde Yarden in de zomer van 2019 de waarde van 390.000 naturapolissen. Dit betekende dat er vanaf dat moment door de Yarden leden moest worden bijbetaald voor de gestegen kosten van de uitvaart. Zoals in het aanvankelijke plan tot overname was opgenomen, garandeert DELA ook nu dat bij overlijden in de komende tien jaar nabestaanden voor wat betreft de pakketdekking niets hoeven bij te betalen als zij gebruik maken van het eigen uitvaartbedrijf.

Extra voorziening

DELA heeft ook besloten om 1 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor schrijnende gevallen. Edzo Doeve: “Na goed overleg met de Consumentenbond heeft DELA besloten dat daar een voorziening van 1 miljoen euro voor schrijnende gevallen bijkomt. Ook gaan we actief werk maken van het compenseren van nabestaanden die de afgelopen jaren ten onrechte hebben moeten bijbetalen.”

Sterker collectief positief voor iedereen

Coöperatie DELA heeft geen winstoogmerk, zij dient de belangen van haar leden op korte en lange termijn te beschermen. Door een groter en sterker collectief, ontstaat er ook voor de leden van DELA op termijn meer ruimte voor winstdeling en inflatiebescherming. DELA stelt extra kapitaal beschikbaar om de Yarden polishouders tegen inflatie te beschermen maar daar staat tegenover dat DELA door de samenvoeging van activiteiten sterker wordt. Edzo Doeve: “De overname vraagt op korte termijn een kapitaalinjectie, maar dit heeft slechts een beperkte invloed op ons eigen vermogen en solvabiliteit. Het leidt ook niet tot extra premieverhogingen. Dat het collectief groeit, is voor iedereen positief. Door de samenvoeging van beide uitvaartbedrijven bieden we onze leden straks een betere landelijke dekking van eigen uitvaartcentra en crematoria. Door de kapitaalinjectie wordt de Yarden-portefeuille weer winstgevend en ook door synergievoordelen stijgt de solvabiliteit op termijn weer, net als de ruimte voor winstdeling. Daar profiteren zowel de DELA-leden als de Yarden-leden van.”

DELA neemt de tijd voor integratie

Als de toezichthouders de voorgenomen overname goedkeuren, is Yarden op korte termijn officieel onderdeel van DELA. Voor de samenvoeging en integratie neemt DELA ruim de tijd. Uiterlijk in 2023 wil DELA klaar zijn. DELA streeft ernaar om de personele gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Over coöperatie DELA

Circa 170 vestigingen, 2.000 medewerkers, 44.500 uitvaarten per jaar en ruim 4 miljoen verzekerden maken coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al meer dan 84 jaar met een begrafenis of crematie, repatriëring, nabestaandenzorg en financiële diensten op deze terreinen, tegen een eerlijke prijs. Het is de ambitie van coöperatie DELA dat haar leden en hun nabestaanden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. DELA is een ‘Great Place to Work’, het Keurmerk Uitvaartzorg, het keurmerk Privacy Waarborg en is lid van Greenleave

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder