Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

CNV opent klachtensite voor uitvaartwerkers

donderdag 29 augustus 2006

De afgelopen maanden zijn er binnen de Uitvaart publieksvriendelijke acties gevoerd, ondersteund door actiecomités. Die acties zijn niet onopgemerkt gebleven. Landelijke en regionale kranten en omroepen hebben er aandacht aan besteed. Maar er is meer. Uit de vele reacties blijkt ook dat veel werkgevers de bestaande CAO niet naleven. Lees hieronder het volledige persbericht van de CNV.

[persbericht CNV 29-08-2006]

In de Uitvaart wordt heel flexibel gewerkt. Die flexibiliteit is werkgevers nog niet voldoende en ze eisen nog verdere flexibiliteit. Dat heeft geleid tot een CAO-conflict.

De afgelopen maanden zijn er binnen de Uitvaart publieksvriendelijke acties gevoerd, ondersteund door actiecomités. Die acties zijn niet onopgemerkt gebleven. Landelijke en regionale kranten en omroepen hebben er aandacht aan besteed. Maar er is meer. Uit de vele reacties blijkt ook dat veel werkgevers de bestaande CAO niet naleven.

De afgelopen maanden hebben we onze leden een rouwkaart verzonden met het verzoek om op www.cnvdienstenbond.nl/uitvaart hun steun met de acties te betuigen. Ook zijn de kaarten uitgedeeld bij veel individuele bedrijven. Doordat er zoveel uitvaartbedrijven zijn, hebben we de kaarten helaas niet overal kunnen uitdelen. Leden en niet-leden hebben in grote getale hun steun betuigd. Heeft u uw steun nog niet betuigd, doe dat dan alsnog! Via
www.cnvdienstenbond.nl/uitvaart

We begrijpen dat werkgevers geschrokken zijn van alle aandacht in de pers. De acties hebben in ieder geval als resultaat dat werkgevers weer aan tafel willen. Op 7 september ontmoeten we elkaar. In hun brief laten de werkgevers weten: de bedoeling van de voorgestelde bijeenkomst is om in gezamenlijkheid te kijken naar de gerezen knelpunten en de mogelijkheid te onderzoeken of en zo ja hoe wij verder met elkaar in overleg kunnen treden met het uiteindelijke doel om te komen tot het afsluiten van een nieuwe CAO. Tot zover het bericht van de werkgevers. Of het gesprek resultaat zal hebben moeten we dus afwachten. Dienstenbond CNV is bereid om constructief met de werkgevers te overleggen. Uit de vele contacten met werknemers in de Uitvaart is echter wel duidelijk geworden dat de rigoureuze flexibiliseringeis van tafel moet.

Behalve dat werknemers hun steun met de acties hebben betuigd zijn er ook veel mails en telefoontjes binnengekomen van werknemers die klachten hebben over het niet naleven van de CAO door hun werkgever. Wij zijn daar echt van geschrokken. Er schijnen nogal wat werkgevers te zijn die zowel de afspraken in de CAO, de Arboregelgeving en de Arbeidstijdenwet met voeten treden. Goede werkgevers uiteraard niet te na gesproken. De klachten zijn afkomstig van werknemers bij zowel kleine als grote(re) bedrijven. Er was nog een reden om te schrikken. We hebben nogal wat telefoontjes ontvangen van werknemers die zich door hun werkgever geïntimideerd voelen. Mensen die bijv. graag willen deelnemen aan de discussie over de CAO op uitvaartbranche.nl maar dat niet durven uit angst voor represailles. ‘We worden er op afgerekend’ is een veel gehoorde opmerking. Er kwamen zelfs telefoontjes binnen van werknemers aan wie het expliciet verboden was deel te nemen aan de discussie op internet. Niet voor je standpunt uit mogen komen op een website die alleen gebruikt wordt door mensen uit de eigen bedrijfstak is toch echt te gek voor woorden. Kortom, er is waarschijnlijk heel wat mis. Het wordt tijd dat de uitvaartbranche volwassen wordt en zich aan de algemeen aanvaarde spelregels gaat houden.

We hebben over dit alles contact gehad met kaderleden en met de actiecomités. Hun conclusie is dat het zo niet langer kan. Van de actiecomités hebben we dan ook het verzoek gekregen hen te ondersteunen bij het opzetten van een klachtensite op internet. Doel van de klachtensite is om werkgevers te confronteren met misstanden binnen de bedrijfstak. Indien nodig is het ook een middel om het publiek duidelijk te maken wat er zich allemaal achter de fraaie façade van de uitvaart afspeelt. Over de manier waarop wordt nog nagedacht. Zo moet bijv. voorkomen worden dat klachten te herleiden zijn naar individuele werknemers. Afrekenen en zo. Het verzoek van de actiecomités wordt door CNV Dienstenbond in ieder geval van harte gesteund. Die klachtenlijn komt er. U hoort binnenkort meer.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder