Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

CNV bepleit onvoorwaardelijke Anw-uitkering van 3 jaar

donderdag 12 september 2019

Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter: ‘Jaarlijks raken duizenden mensen hun partner kwijt. Dat is een zeer ingrijpende situatie, ook op financieel gebied. Vrijwel alle huishoudens zijn op een bepaalde manier afhankelijk van twee inkomens. Ook als één van beide partners geen betaald werk verricht en bijvoorbeeld voor de kinderen zorgt, is het wegvallen van die partner vrijwel altijd een financiële strop, door bijvoorbeeld kinderopvangkosten die er dan ineens bijkomen.’

Schrijnend

Het CNV pleit voor een onvoorwaardelijke uitkering van 3 jaar van 1200 euro per maand voor iedereen die zijn partner verliest, via de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Een basis om je aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit kost jaarlijks rond 225 miljoen euro en voorkomt een armoedeval voor mensen die in een schrijnende situatie zijn beland. ‘Wij verwachten dat dit bedrag op termijn weer wordt terugverdiend: meer zekerheid over een tijdelijk inkomen voorkomt dat mensen ziek worden en voor langere tijd uitvallen,’ aldus Van Wijngaarden.

AWW

Per 1 juli 1996 is de AWW (Algemene Weduwen en Wezenwet) vervangen door een veel soberder alternatief, de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Het aantal mensen dat een ANW ontvangt is sindsdien gedaald van ruim 180.000 naar 28.000 in 2019. ‘Het zijn vaak mensen boven de 50 die hun partner verliezen. Een Anw-uitkering ontvang je alleen als je kinderen onder de 18 verzorgt, of als je minstens voor 45% arbeidsongeschikt bent. Veel mensen boven de 50 voldoen niet aan deze criteria. Hen wacht dus een armoedeval na het overlijden van de partner,’ stelt Van Wijngaarden. ‘Slechts rond 30% van alle nabestaanden ontvangt nu nog een ANW-uitkering. Onacceptabel.’

Kabinet

Momenteel verkent het kabinet, samen met sociale partners, de mogelijkheden voor de vormgeving van het nabestaandenpensioen in het pensioenstelsel, zowel in de eerste als in de tweede pijler. Aanleiding hiervoor is de initiatiefnota Omtzigt/Bruins (CDA/CU).

Zzp en flex

‘Uiteraard denken wij mee over een oplossing in de tweede pijler. Maar van de tweede pijler verwachten wij niet alle heil. De tweede pijler heeft de afgelopen 20 jaar echter niet voldoende kunnen voorzien in een goed nabestaandenpensioen. De druk aan de cao-tafel is momenteel al hoog genoeg, zeker met de stijgende pensioenpremies. Bovendien biedt de tweede pijler geen oplossing voor de twee miljoen flexwerkers en zzp’ers die Nederland inmiddels telt. Nabestaanden van deze groep hebben vaak geen aanspraak op een uitkering uit de tweede pijler. Gezien de schrijnende situatie waar duizenden Nederlanders in verkeren na het overlijden van hun partner, pleiten wij voor een verbetering van de Anw,’ aldus Van Wijngaarden.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder