nieuws

Facultatieve
Sponsors

CBS: Sterfte aan dementie gestegen tot 12,5 duizend

21 september 2015


Bron: CBS

Vorig jaar overleden 12,5 duizend mensen aan de gevolgen van dementie, meldt CBS. Sinds 1996 is de sterfte aan dementie verdrievoudigd.

Dementie is een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. Ter vergelijking: aan longkanker overleden vorig jaar 10,3 duizend mensen en aan een hartinfarct 8,9 duizend. Bij een vergevorderd stadium van dementie werken het slikken, ademhalen of de blaasreflex niet meer goed. Hierdoor kunnen mensen met dementie problemen krijgen met eten en drinken, of infecties oplopen waaraan ze overlijden. Bijna 70 procent van de mensen die overlijden aan dementie is vrouw. Dit is grotendeels te verklaren doordat vrouwen in het algemeen ouder worden dan mannen. In Nederland lijden ruim 260 duizend mensen aan dementie.

Stijging door vergrijzing, betere zorg en registratie
Bron: CBS

Stijging door vergrijzing, betere zorg en registratie

De sterfte aan dementie is sinds 1996 gestegen van 4,4 duizend tot 12,5 duizend sterfgevallen in 2014. In 1996 vond de laatste herziening van de classificatie in doodsoorzaken plaats. De stijging is voor de helft toe te schrijven aan de veroudering van de bevolking. Als de leeftijdsverdeling niet was veranderd tussen 1996 en 2014, was de sterfte aan dementie namelijk ongeveer verdubbeld (zie grafiek).

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >