nieuws

Facultatieve
Sponsors

CBS: "Minder inwoners verdronken in 2021"

25 juli 2022

In 2021 zijn 80 inwoners van Nederland verdronken in open water, of in of om het huis. Dat waren er 27 minder dan een jaar eerder. Het aantal verdrinkingen is naar verhouding hoger onder migranten en hun hier geboren kinderen. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over doodsoorzaken.

De 80 inwoners zijn omgekomen door accidentele verdrinkingen. In de afgelopen tien jaar vond 73 procent van dit soort verdrinkingen plaats in open water: een sloot, rivier, kanaal, gracht, recreatieplas, meer, vijver of in de zee. 21 procent van de verdrinkingen gebeurde in en om het huis.

Sinds jaren 50 grootste afname verdrinkingen onder jonge kinderen

Sinds 1950 is het aantal accidentele verdrinkingen fors gedaald, vooral onder kinderen jonger dan 10 jaar. Sinds de jaren 80 is de daling van het aantal accidentele verdrinkingen minder sterk. De afgelopen decennia was het aantal accidentele verdrinkingen het hoogst onder mensen van 60 jaar en ouder.


Meer verdrinkingen onder niet in Nederland geboren kinderen

Voor zowel migranten als hun kinderen ligt het aantal verdrinkingen naar verhouding hoger dan voor mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat geldt vooral voor degenen met een niet-Europese achtergrond.

Onder niet-Europese migranten jonger dan 20 jaar, was het risico op verdrinking 9 tot 10 keer groter dan onder jongeren die in Nederland zijn geboren. Maar ook bij kinderen van niet-Europese migranten jonger dan 10 jaar, die zelf in Nederland zijn geboren maar hun ouders niet, is het verdrinkingsrisico groter dan onder kinderen met een Nederlandse herkomst. Vergeleken met leeftijdgenoten van Nederlandse herkomst is vooral bij 20-plussers met een niet-Europese herkomst het risico op verdrinking groter, maar dat verschil is wel kleiner dan bij jongeren.

Bij migranten met een Europese herkomst zijn de verschillen over het algemeen ook klein. Binnen die groep is het verdrinkingsrisico alleen voor 20- tot 40-jarigen groter.


Ook verdrinkingen door zelfdoding of vervoersongeval

Naast accidentele verdrinkingen komen jaarlijks ook mensen door verdrinking om het leven als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval of zelfdoding. In 2021 kwamen naast de 80 accidentele verdrinkingsdoden ook 38 mensen door verdrinking om het leven in het verkeer, en verdronken 86 mensen door zelfdoding. Het aantal suïcides door verdrinking is gedurende de afgelopen tien jaar licht gedaald, bij verdrinkingen in het verkeer is dit stabiel gebleven.

Bij alle verdrinkingsoorzaken zijn meer mannelijke dan vrouwelijke slachtoffers, en ook zestigplussers zijn oververtegenwoordigd.


Ook niet-inwoners verdronken in Nederland

Tussen 2012 en 2021 verdronken in Nederland ook 394 mensen die geen inwoner zijn, zoals toeristen of tijdelijke werknemers. Daarvan waren 220 gevallen van accidentele verdrinking, 92 betroffen zelfdoding en 48 waren het gevolg van een vervoersongeval. Ongeveer 6 op de 10 verdronken niet-inwoners kwamen uit Duitsland, Polen of België.

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.

Bronnen

 • Tabel - Verdrinkingen, 2021
 • StatLine - Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst)

 • Heeft u op dit moment een
  uitvaartondernemer nodig?

  Bel nu: 088 605 1219
  Dag en nacht bereikbaar  Nee, ga verder >