nieuws

Facultatieve
Sponsors

CBS: Begraafplaatsen worden steeds duurder door toename crematies

18 oktober 2012


Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat de kosten van begraafplaatsen steeds verder toenemen. Gemeenten moeten meer en meer betalen om het onderhoud te kunnen uitvoeren. In 2005 bedroegen de begraaflasten 33 miljoen euro, dat bedrag is opgelopen naar 52 miljoen in 2010.

Het stijgende crematiepercentage is de oorzaak van de toename van de kosten. Begraafplaatsen halen de meeste inkomsten uit de verkoop van graven, maar nu er steeds minder vraag is nemen de inkomsten sterk af. De opbrengsten dekken de kosten niet meer. In 2010 werd 173 miljoen euro uitgegeven aan begraafplaatsen, maar de inkomsten bedroegen bijna 121 miljoen (dit verklaart de begraaflasten van 52 miljoen).

De wet schrijft voor dat elke gemeente, hoe klein deze ook is, een algemene begraafplaats moet hebben. Voor kleine gemeentes nemen de lasten verhoudingsgewijs meer toe nu de vraag naar graven afneemt. Over het geheel genomen betalen gemeenten met minder dan 10.000 inwoners nu 7 euro per burger, grotere gemeentes (meer dan 100.000 inwoners) zijn 1 euro kwijt per burger.

De lasten per burger verschillen ook sterk per regio. Een inwoner van Brabant betaalt 1 euro terwijl burgers in het noorden van het land 10 euro betalen. Dit komt voor een deel omdat in Brabant meer begraafplaatsen in handen zijn van particulieren of kerken dan in bijvoorbeeld Groningen.

Wat de toekomst gaat brengen voor de begraafplaatsen zal deels afhangen van de ontwikkeling van het crematiepercentage in de komende decennia en de creativiteit van begraafplaatsen om nieuwe inkomsten te genereren.

Het hele CBS-rapport kunt u hier lezen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >