Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Bijeenkomst over werkzaamheden begraafplaats en crematorium Middelburg

dinsdag 7 februari 2006

Donderdag 9 februari a.s. is er een informatieavond over de verbouwing en herinrichting van de accommodatie van de begraafplaats Westelijke Oude Havendijk. De bijeenkomst is in de raadzaal van het stadskantoor en begint om 19.30 uur.

De ontvangstruimte, de aula en de condoleanceruimte van de begraafplaats en het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk zijn aan vernieuwing toe. De ruimten zijn te klein, verdienen een nieuw jasje en de klimaatbeheersing is nu niet goed. Op maandag 20 februari begint de aannemer met zijn werkzaamheden. De planning is dat eind oktober de verbouwing en herinrichting klaar zijn.

Tijdens de informatiebijeenkomst geeft architect Jovita Dorigo een toelichting op het ontwerp. Daarna zal Martin Jilleba, beheerder crematorium, in gaan op een aantal praktische zaken tijdens de periode van de verbouwing. Denk daarbij aan gebruik van verschillende ruimten en de planning van de werkzaamheden.

Verbouwing accommodatie begraafplaats en crematorium

De ontvangstruimte, de aula en de condoleanceruimten van de begraafplaats en het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk zijn aan vernieuwing toe. De ruimten zijn te klein, verdienen een nieuw jasje en de klimaatbeheersing is nu niet goed. Op 20 februari a.s. start de verbouwing. Planning is dat de werkzaamheden eind oktober klaar zijn.


Begraven en cremeren blijft uiteraard gewoon mogelijk in Middelburg. Gemeente en aannemer is er alles aan gelegen om de verbouwing met zo min mogelijk overlast te doen. Om wel begrafenissen en crematies te kunnen verzorgen, is afgesproken dat de werkzaamheden voor de verbouwing hoofdzakelijk ’s morgens worden uitgevoerd en dat ’s middags de uitvaartdiensten plaatsvinden. Storende bouwgeluiden zullen tijdens de diensten tot een minimum worden beperkt. Gasten ondervinden tijdens de uitvaartdiensten dus nagenoeg geen hinder van de bouwwerkzaamheden. Wel zijn er beperkingen qua duur van de diensten en zal het buiten zichtbaar zijn dat er gewerkt wordt. Wat betreft dit laatste zal geprobeerd worden dit zo veel mogelijk aan het zicht te onttrekken.

Een uur
Alles wordt in het werk gesteld om uitvaartdiensten normaal te laten verlopen. De plechtigheid, het afscheid nemen en condoleren kan gewoon plaatsvinden. Het kan echter wel zo zijn dat een bepaalde periode aangrenzende ruimten niet direct bereikbaar zijn en dat het gezelschap dus even buitenom moet lopen om bijvoorbeeld de condoleanceruimten te bereiken. En omdat de werkzaamheden hoofdzakelijk ’s morgens plaatsvinden en er dus beperkte tijd is voor plechtigheden, is het niet mogelijk om extra tijd te reserveren voor aula of condoleanceruimten. De tijd voor de plechtigheid, eventueel de gang naar het graf en de condoleance is beperkt tot een uur. Advies is om plechtigheden waarbij veel belangstelling en of sprekers en of muziek verwacht of gevraagd wordt, elders te laten plaatsvinden en het gebruik van de accommodatie te beperken tot een kort afscheid en de condoleance. Het gebruik van consumpties blijft uiteraard mogelijk.

Meer informatie
Uw uitvaartverzorger is op de hoogte van de werkzaamheden en kan u informeren over eventuele beperkingen. Hij / zij kan u precies vertellen wat de actuele stand van zaken is en wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u meer weten over de verbouwing? Dan kunt u contact opnemen met de beheerder van het crematorium, de heer Martin Jilleba. Zijn telefoonnummer is (0118) 67 53 03, zijn mailadres is m.jilleba@middelburg.nl.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder